Aktualności

Program na lata 2018 – 2023

EŁK – Większa Przestrzeń – Większe Dobro

PROGRAM ROZWOJU EŁKU W LATACH 2018 – 2023
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025

Program oparty jest na 10 punktach – filarach, które rozwijają dotychczasowe działania i akcentują nowe zadania. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami mojego programu oraz obejrzenia filmików na kanale YouTube:

  1. GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
  2. RODZINA, MŁODZIEŻ, SENIORZY 
  3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
  4. TRANSPORT, DROGI, INTELIGENTNE MIASTO 
  5. OTOCZENIE 
  6. EDUKACJA I SZKOLNICTWO 
  7. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
  8. SPORT, KULTURA i TURYSTYKA
  9. AKTYWNI EŁCZANIE, PRZYJAZNY URZĄD
  10. FINANSE MIEJSKIE

Nie jest to zamknięty katalog zadań do wykonania. Z chęcią zapoznam się z uwagami i wnioskami Ełczan.

Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku