Program 2018 – 2023

FINANSE MIEJSKIE

Realizacja programu rozwoju oraz bieżącego utrzymania miasta wymaga specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie gospodarowania pieniędzmi, ich pozyskiwania i rozliczania. Niezbędna będzie również  biegłość w poszukiwaniu alternatywnych źródeł wspierania finansowego przy realizacji zadań publicznych. Doświadczenie i umiejętność prognozowania w perspektywie wieloletniej daje gwarancję realizacji tych celów.

Zamierzamy to uczynić dzięki m.in.:

  1. Pozyskaniu dodatkowych pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach obowiązującego jeszcze budżetu 2014-2020,
  2. Pozyskaniu środków finansowych ze źródeł krajowych w ramach realizacji programów rządowych,
  3. Wynegocjowaniu z rządem i samorządem województwa jak największych środków dla Ełku w ramach programów wojewódzkiego i ogólnokrajowych w nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027,
  4. Pozyskaniu dodatkowych pieniędzy w ramach pakietu dla miast średnich,
  5. Zwiększeniu współpracy z samorządem województwa: sejmikiem i zarządem,
  6. Realizacji inwestycji obniżających utrzymanie infrastruktury takich, jak: modernizacja oświetlenia na LED, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zakup nisko- i zeroemisyjnego transportu miejskiego,
  7. Centralizacji zakupów i usług wspólnych realizowanych przez Urząd Miasta i podległe jednostki (zakup energii elektrycznej, dostępu do telefonii),
  8. Wdrażaniu przedsięwzięć w partnerstwie publiczno-prywatnym,
  9. Realizacji surowej dyscypliny budżetowej finansów miejskich.