Ełczanki i Ełczanie...
Dziękuję!
Tomasz ANDRUKIEWICZ

Z sercem dla Ełku...
#rozwaga
#energia
#doświadczenie

O mnie

Urodziłem się 6 lutego 1974 r. w Ełku i większość życia, z przerwami na 5-letnie studia, spędziłem w naszym mieście. Swoją edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ełku i z tego ośmioletniego okresu pozostało mi zamiłowanie do historii. To w „dwójce” nauczyłem się jeździć na łyżwach, tam przeżyłem pierwszą miłość. Tam poznałem sprawdzonych i wiernych przyjaciół, z którymi mam kontakt do dzisiaj.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego, w którym uczyłem się przez kolejne 4 lata w klasie humanistycznej rozwinąłem swoje zamiłowania do literatury. To właśnie w „czerwonym” ogólniaku rozpoczęła się moja przygoda z działalnością społeczną (zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego), harcerstwem.

Z sercem dla Ełku... Tomasz Andrukiewicz

W czasie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zgłębiałem tajniki nauk prawnych wszelkich gałęzi. Specjalizowałem się w prawie finansowym. Naukę uwieńczyłem tytułem magistra nauk prawnych. W 2008 roku ukończyłem trzyletnie seminarium doktoranckie z socjologii na Wydziale Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W międzyczasie pobierałem naukę na studiach podyplomowych w zakresie: public relations na Uniwersytecie Warszawskim i w Polskiej Akademii Nauk; gospodarki przestrzennej na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, a także w Szkole Liderów Politycznych, Fundacji Szkoły Liderów w Warszawie (28 edycja). W roku 2021 ukończyłem studia podyplomowe EMBA (Executive Master of Business Administration) na Politechnice
Białostockiej.

Ponadto uczestniczyłem w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zarządzania nimi, a także psychologii społecznej, szeroko pojętego zarządzania, w tym w administracji publicznej oraz językowych. Byłem ekspertem Związku Powiatów Polskich w zakresie tworzenia projektów oraz pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz ekspertem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. oceny projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.

Najświeższe aktualności znajdziesz na moich kanałach społecznościowych