Ełczanki i Ełczanie...
Dziękuję!
Tomasz ANDRUKIEWICZ

Z sercem dla Ełku...
#rozwaga
#energia
#doświadczenie

Działalność społeczna

Przebywanie z ludźmi i robienie z nimi rzeczy pozytywnych to przyjemność i wyzwanie.

Od najmłodszych lat angażuję się w sprawy społeczne:

  • harcerstwo (byłem założycielem i drużynowym ZHR w Ełku, komendantem chorągwi w Białymstoku, członkiem władz naczelnych Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej);
  • samorząd uczniowski (przez dwa lata wiceprzewodniczący i przewodniczący samorządu uczniowskiego w I LO w Ełku);
  • wolontariat (uczestniczyłem w licznych akcjach społecznych, w tym w Białych Służbach w czasie wizyt Ojca Świętego w Polsce, byłem wolontariuszem wśród Polonii na Syberii w Federacji Rosyjskiej);
  • stowarzyszenia i fundacje (od 2005 r. jestem prezesem Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „EGO Kraina Bociana”, od 25 lat członkiem Stowarzyszenia Dobro Wspólne).

Od 25 lat zaangażowany jestem czynnie w samorząd terytorialny: w latach 1998-2006 byłem radnym Rady Powiatu Ełckiego. Od 2015 roku jestem członkiem zarządu Związku Miast Polskich.

Obecnie wspomagam liczne akcje charytatywne z pozycji sprawowanego urzędu.

Najświeższe aktualności znajdziesz na moich kanałach społecznościowych