Ełczanki i Ełczanie...
Dziękuję!
Tomasz ANDRUKIEWICZ

Z sercem dla Ełku...
#rozwaga
#energia
#doświadczenie

Praca

Od 6 grudnia 2006 r. pełnię urząd Prezydenta Miasta Ełku. Traktuję swoją pracę jako służbę mieszkańcom Ełku, którzy powierzyli swoje sprawy w moje ręce. Rozwój Ełku, jego rozbudowa są nie tylko moją pracą, ale życiową pasją. Wcześniej przez 4 lata związany byłem z pracą w powiecie ełckim: byłem etatowym członkiem Zarządu Powiatu, a później Starostą Ełckim.

Pierwszą pracę po studiach rozpocząłem w lutym 1999 roku w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim i pracowałem tam do grudnia 2002 roku. Zajmowałem się tam m.in. nadzorem nad samorządem terytorialnym i obsługą prawną wojewody, a także kreowaniem wizerunku wojewody i urzędu. W okresie studiów byłem trenerem i ekspertem warszawskiej Fundacji „Edukacja dla Demokracji”. Zajmowałem się prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania, negocjacji, wolontariatu, planowania i pozyskiwania funduszy. Zajęcia prowadziłem w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

Swoim doświadczeniem na temat funduszy unijnych, zarządzania administracją i współpracy z organizacjami pozarządowymi dzielę się ze studentami, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Najświeższe aktualności znajdziesz na moich kanałach społecznościowych