Program 2018 – 2023

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości. Szybkość naszego życia, choroby cywilizacyjne powodują, że już w młodym wieku nabywamy różnych dolegliwości. Ełcki szpital, przychodnie oraz samorząd miejski wprowadzać będą nowoczesne programy profilaktyczne. Wdrożone zostaną kolejne narzędzia poprawiające bezpieczeństwo ełczan.

Zadania te realizować będziemy m.in. poprzez:

 1. Wdrożenie programu współpracy szpitala miejskiego z kliniką wojskową,
 2. Modernizację bloku porodowego wraz z rozbudową oddziału ginekologiczno-położniczego,
 3. Wspieranie utworzenia i organizację w Ełku jednostki wojskowej, realizującej zadania z zakresu obronności,
 4. Inicjatywę i wspieranie utworzenia w Ełku odpowiednich form kształcenia pielęgniarek,
 5. Wspieranie organizacyjne i finansowe różnych form działalności hospicyjno-leczniczej,
 6. Poprawę jakości obsługi pacjenta w szpitalu miejskim i przychodniach,
 7. Doposażenie szpitala miejskiego w nowoczesny sprzęt do ratowania życia i diagnostyki,
 8. Realizację nowych programów profilaktycznych, np. z zakresu onkologii (raka szyjki macicy, prostaty, piersi),
 9. Organizację otwartych spotkań profilaktycznych z lekarzami wąskich specjalizacji,
 10. Zakup nowych karetek, ratujących życie oraz dofinansowanie zakupu sprzętu dla policji i straży pożarnej,
 11. Rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta poprzez montaż kamer na osiedlach i promenadzie oraz innych miejscach publicznych,
 12. Zwiększenie liczby patroli straży miejskiej i policji w nocy, weekendy oraz w okresie wakacyjnym,
 13. Organizację przez Straż Miejską warsztatów i kursów poprawiających bezpieczeństwo (samoobrona, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oszustwa internetowe, oszustwa „na wnuczka”).