Program 2018 – 2023

AKTYWNI EŁCZANIE, PRZYJAZNY URZĄD

Samorząd to miejsce i obywatele. Rozwijać będziemy system aktywizujący ełczan do troski o nasze miasto i wspierać będziemy system współuczestnictwa w zarządzaniu sprawami miasta. Rozwijać będziemy także rozwiązania technologiczne i organizacyjne, usprawniające kontakt i relacje Urzędu Miasta z mieszkańcami.Będzie to odbywało się m.in. poprzez:

  1. Wspieranie i rozwijanie organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grupy ełczan poprzez rozwinięcie systemu inicjatyw lokalnych czy budżetu obywatelskiego.
  2. Organizację konsultacji społecznych, debat oraz dyskusji społecznych w sprawach dotyczących ełczan i Ełku, m.in. zagospodarowania przestrzeni oraz spraw społecznych,
  3. Rozwinięcie systemu zlecania zadań miasta organizacjom pozarządowym poprzez dotacje i regranting,
  4. Wspieranie inicjatyw osiedlowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa, zagospodarowania przestrzeni oraz inicjatyw portowych i artystycznych,
  5. Powołanie rad doradczo-konsultacyjnych: pożytku publicznego, gospodarczej, rodziny, senioralnej, sportu, dzieci i młodzieży,
  6. Usprawnienie dostępu do najważniejszych komórek Urzędu Miasta,
  7. Usprawnienie systemu informacji publicznej,
  8. Stworzenie nowych usług internetowych dla mieszkańców, dzięki którym sprawy będzie można załatwić w domu,
  9. Załatwianie spraw przez urzędników w domu lub miejscu przebywania osoby niepełnosprawnej i schorowanej.