Program 2018 – 2023

EDUKACJA I SZKOLNICTWO

Wiedza, umiejętności i postawy muszą współgrać ze sobą, by właściwie kształtować młodego człowieka. Umiejętności praktyczne, kreatywność wyzwalana odpowiednimi metodami w szkole przez nauczycieli rozwija przedsiębiorczość, która niezbędna jest w dorosłym życiu. Będziemy rozbudowywać bazę przedszkolną, szkolną i żłobkową, a także racjonalnie wykorzystywać wspólnie z samorządem powiatu bazę oświatową w mieście.

Cele te wypełnimy poprzez m.in.:

 1. Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna (14 nowych sal, 6 grup przedszkolnych (150 miejsc), 4 grupy żłobkowe (100 miejsc), nowa kuchnia, świetlica i aula),
 2. Mądre i racjonalne wykorzystanie bazy oświatowej miasta i powiatu, w tym m.in. utworzenie grup przedszkolnych i dla dzieci z os. Tuwima w Zespole Szkół nr 1 przy ul. 11 Listopada,
 3. Rozbudowę przedszkoli w centrum miasta i na osiedlach,
 4. Utworzenie lub wspieranie organizacji nowych grup żłobkowych w centrum Ełku,
 5. Wspieranie powstania Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku i współpracę z uniwersytetem w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia, w tym pedagogiki, pielęgniarstwa oraz kierunków technicznych,
 6. Współpracę z istniejącymi w Ełku uczelniami wyższymi w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia, w szczególności technicznych,
 7. Termomodernizację szkół i przedszkoli,
 8. Wprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz realizację programów profilaktyki otyłości i cukrzycy,
 9. Wprowadzenie zajęć fakultatywnych z kodowania i robotyki w przedszkolach i szkołach podstawowych,
 10. Budowę hal sportowych w Zespole Szkół Sportowych na os. Zatorze, przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Koszykowej,
 11. Utworzenie multicentrum wraz z planetarium, rozwijających kompetencje z zakresu nowych technologii, astronomii i fizyki wśród dzieci i młodzieży,
 12. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez montaż nowoczesnego systemu monitorowania w każdej szkole i przedszkolu,
 13. Wdrożenie stypendium za innowacje realizowane w szkole,
 14. Realizację projektów współpracy i wymiany międzynarodowej uczniów.
 15. Rozwijanie i promowanie postaw prospołecznych i wolontariackich.
 16. Rozwój systemu stypendiów za aktywność społeczną i wyniki w nauce oraz o charakterze materialnym.