Program 2018 – 2023

TRANSPORT, DROGI, INTELIGENTNE MIASTO

Zwiększająca się liczba mieszkańców, rozwój cywilizacyjny, a tym samym wzrost ilości samochodów powodują, że z jednej strony rozwijać i promować będziemy transport miejski, modernizować ulice i budować parkingi, ale także rozwijać system dróg rowerowych. Wdrażać będziemy kolejne projekty z zakresu smart city – miasta inteligentnego, w tym informatyczne.

Działania te będziemy realizować m.in. poprzez:

 1. Pozyskanie, we współpracy z samorządem powiatu, środków na realizację małej obwodnicy miasta Ełku,
 2. Modernizację ul. Wojska Polskiego oraz ulic osiedlowych,
 3. Budowę nowych parkingów w centrum Ełku oraz na osiedlach m.in. na os. Jeziorna, Konieczki, zapraszając do partycypacji w przedsięwzięciach przedsiębiorców,
 4. Modernizację niebezpiecznych i tamujących ruch skrzyżowań, np. Piłsudskiego – Sikorskiego,
 5. Wspieranie inwestycji centralnych, m.in. Via Baltica, drogi Via Carpatia (Ełk-Knyszyn) oraz modernizacji ul. Grajewskiej z przebudową kolizyjnych skrzyżowań, a także drogi krajowej nr 16 z Mrągowa do Ełku, budowy szybkiej kolei Rail Baltica,
 6. Przebudowę tunelu Dąbrowskiego – Suwalska z dobudową tunelu dla pieszych i rowerzystów,
 7. Współpraca z samorządem województwa w zakresie pozyskania ośrodka egzaminującego kandydatów na kierowców w Ełku,
 8. Promowanie transportu miejskiego wśród mieszkańców, poprzez zakup nowych autobusów hybrydowych i elektrycznych oraz wprowadzenie karty miejskiej, uprawniającej do zniżek,
 9. Budowę tras rowerowych i połączenie ich w jednolitą sieć oraz utworzenie wypożyczalni rowerów i skuterów miejskich,
 10. Budowę nowoczesnych przystanków autobusowych z elektronicznymi tablicami informacyjnymi,
 11. Wymianę oświetlenia na jaśniejsze, bezpieczniejsze i tańsze typu LED.
 12. Stworzenie co najmniej 10 nowych stref bezpłatnego dostępu do internetu w promieniu kilkudziesięciu metrów od nadajnika, m.in. w Parku Solidarności, na nowej i starej plaży miejskiej, w różnych częściach promenady, w pobliżu dworca PKP, w parkach i na skwerach,
 13. Rozbudowę miejskiej światłowodowej sieci internetowej,
 14. Rozbudowę inteligentnego systemu sterowania sygnalizacjami świetlnymi  na skrzyżowaniach, typu „zielona fala”,
 15. Rozbudowę inteligentnego systemu  sterowania oświetleniem miasta, umożliwiającego oszczędność energii elektrycznej.