Program 2018 – 2023

SPORT, KULTURA i TURYSTYKA

Dla wszechstronnego rozwoju człowieka niezbędna jest aktywność fizyczna i możliwość obcowania z kulturą. Budowane będą kolejne obiekty służące rozwijaniu talentów ełczan. Instytucje sportu i kultury prowadzić będą nowatorskie programy, zachęcające ełczan do aktywności i uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. Ełk promowany będzie poprzez sport, kulturę i turystykę.Działania te realizowane będą m.in. poprzez:

 1. Budowę hali tenisowej przy plaży miejskiej,
 2. Rozbudowę promenady wokół Jeziora Ełckiego wraz z budową kładki przez jezioro do Chruściel,
 3. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Suwalskiej do istniejącej przy szpitalu wojskowym,
 4. Opracowanie wstępnego studium połączenia Jeziora Ełckiego z Jeziorem Sunowo oraz Jeziora Ełckiego z Jeziorem Selment Mały, Selment Wielki i Rajgrodzkim,
 5. Budowę wyciągu do nart wodnych w celu rozwoju turystycznego Ełku,
 6. Budowę siłowni zewnętrznych na każdym osiedlu i przy każdej szkole,
 7. Budowę bieżni tartanowej i toru do rolek przy Szkole Podstawowej nr 7,
 8. Organizację zajęć sportowych przez animatorów na osiedlach,
 9. Rozwój systemu stypendiów sportowych,
 10. Modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 11. Rozbudowę Ełckiego Centrum Kultury o nową salę koncertowo-widowiskową,
 12. Wspieranie działalności teatralnej i scenicznej,
 13. Wspieranie utalentowanych ełczan poprzez rozwój systemu stypendiów i nagród artystycznych.
 14. Rozwój wydarzeń artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i z zakresu kultury zwiększających ruch turystyczny miasta.