Program 2018 – 2023

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Zasoby przyrodnicze Ełku i okolic – jezioro, rzeka, lasy, tereny zielone, powietrze – w sposób szczególny powinny być chronione przez samorząd i mieszkańców. Rozwój cywilizacyjny, a w ślad za nim zwiększająca się liczba samochodów, nowych urządzeń powodują, że mądrze należy gospodarować przestrzenią miasta przeznaczoną na drogi i parkingi, zachęcać do korzystania z komunikacji miejskiej oraz dróg rowerowych, a także poprawiać jakość naszego powietrza.

Będzie się to odbywało m.in. poprzez:

  1. Wdrożenie kolejnego etapu programu ochrony i poprawy stanu Jeziora Ełckiego i rzeki Ełk na podstawie zrealizowanych już badań,
  2. Pozyskanie Jeziora Ełckiego i rzeki Ełk w użytkowanie od Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” na cele rozwoju wędkarstwa i realizacji programu rozwoju turystyki,
  3. Doprowadzenie do wdrożenia przez odpowiednie instytucje państwowe narzędzi, dzięki którym mieszkańcy os. Jeziorna nie będą narażani na odory z zakładu spoza Ełku w pobliżu Nowej Wsi Ełckiej,
  4. Promowanie i wdrażanie programu segregacji odpadów „u źródła”,
  5. Wyznaczanie, oznakowanie dróg rowerowych i szlaków w Borze Ełckim,
  6. Zwiększanie terenów zielonych w mieście, w szczególności w centrum miasta i na nowych osiedlach oraz realizację dwukrotnych sadzeń drzew i krzewów każdego roku,
  7. Realizację systemu dopłat mieszkańcom i firmom, dokonującym wymiany pieców węglowych na ekologiczne,
  8. Wspierania budowy i montażu ogrzewania gazowego na osiedlach, gdzie nie ma sieci ciepłowniczej PEC lub spółdzielni mieszkaniowej.