Program 2018 – 2023

GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Jako samorząd możemy mieć pośredni, ale też i bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości w naszym mieście. Kontynuowane będą dobre działania i rozwijane nowe. Dlatego duży nacisk w tej 5-letniej kadencji położymy na wsparcie rodzimych i rodzinnych firm, skuteczne pozyskiwanie nowych i zewnętrznych inwestycji dla Ełku, powiększenie terenów na rozwój miasta. Praca oraz jej jakość zwiększają poczucie więzi mieszkańców ze swym miastem.

Jak to osiągniemy?

 1. Pozyskamy nowe tereny na inwestycje, mieszkalnictwo oraz drogi – od Skarbu Państwa lub innych podmiotów, poszerzając granice Ełku,
 2. Pozyskamy nowych inwestorów i wspierać będziemy istniejących przedsiębiorców w ramach zintegrowanych i wspólnych działań Strefy Ekonomicznej, Urzędu Miasta i Parku Naukowo-Technologicznego,
 3. Realizować będziemy przyjazny system podatków i opłat lokalnych, dających przedsiębiorcom poczucie sprawiedliwości, ale także zaangażowania w rozwój miasta,
 4. Zadbamy o ulokowanie w Ełku inwestycji krajowych, w tym z zakresu budowy dróg i kolei poprzez ścisłą współpracę z parlamentarzystami i innymi samorządami,
 5. Poprzez inicjatywę wsparcia utworzenia i organizacji batalionu Wojsk Obron Terytorialnej, dającego nowe miejsca pracy w sektorze obronności,
 6. Utworzymy Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy jako komórkę integrującą działania Urzędu Miasta, Strefy Ekonomicznej i Parku Naukowo-Technologicznego w zakresie wspierania przedsiębiorców oraz poszukiwania nowych inwestorów,
 7. We współpracy ze Starostwem Powiatowym powiążemy szkolnictwo zawodowe z nowoczesnymi firmami poprzez system staży i praktyk,
 8. Rozwijać będziemy system ulg dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości,
 9. Będziemy wdrażać przedsięwzięcia i inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 10. Będziemy wspierać innowacyjne firmy typu start-up poprzez ich promocję i lokowanie w Parku Naukowo-Technologicznym,
 11. Wprowadzimy nieodpłatne porady prawne i technologiczne oraz konsultacje doradcy podatkowego o dostępnych formach opodatkowania dla przedsiębiorców,
 12. Organizowane będą warsztaty i szkolenia biznesowe w Parku Naukowo-Technologicznym z udziałem specjalistów i fachowców z różnych dziedzin – kwestie ZUS, zmiany przepisów,
 13. Wprowadzimy zajęcia z kreatywności i przedsiębiorczości w przedszkolach i szkołach,
 14. Wdrożymy kolejne usługi realizowane drogą internetową,
 15. Wdrożymy program konkursowy na najlepszy ełcki biznesplan dla ełczan kończących szkołę średnią lub wyższą i planujących prowadzić biznes w Ełku,
 16. Będziemy rozwijać cykliczne spotkania z przedsiębiorcami w ramach Forum Przedsiębiorczości,
 17. Będziemy promować ełckich przedsiębiorców poprzez organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a w jego ramach prezentację ełckich firm,
 18. Utworzymy Radę Gospodarczą, która będzie doradzała i opiniowała główne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Ełku,
 19. Będziemy wspierać ełckie rzemiosło poprzez wdrażanie programów promujących zakupy i usługi w ełckich firmach,
 20. Poprawimy warunki funkcjonowania kupców na targowisku miejskim,
 21. Utworzymy specjalną platformę internetową – EŁCKI PRZEDSIĘBIORCA, w której znajdą się wszystkie dostępne i praktyczne informacje o formach wsparcia przedsiębiorców i inwestorów w Ełku.