Aktualności

Jak powstają firmy w Ełku?

Ełcka gospodarka powiązana jest z gospodarką krajową. Rozwija się przede wszystkim dzięki kreatywności ełczan, inwestorów oraz wsparciu samorządu miasta. Dzisiaj przybliżę kwestie powstających w Ełku zakładów pracy.

Firmy różnych branż powstają we wszystkich częściach Ełku. Są to zarówno firmy produkcyjne, jak również usługowe, w tym dostawcze i spedycyjne.

Największe skupienie firm jest w strefie ekonomicznej, której jako miasto jesteśmy znaczącym współwłaścicielem, tuż po Skarbie Państwa. Do strefy – przy jej tworzeniu – oddaliśmy 105 ha gruntu, które zostały przez nią uzbrojone w sieci i wybudowano drogi. W grudniu 2013 r. po długim okresie walki, na mój i rady wniosek, rada ministrów objęła strefą kolejnych 25 ha gruntu, które pozostały własnością miasta.

Obecnie w strefie w Ełku funkcjonuje 37 firm, z tego 12 powstało w czasie, kiedy jestem prezydentem. W tych latach przybyło tutaj 1000 miejsc pracy i łącznie pracuje 2600 osób.
W roku 2018 realizowanych jest tutaj 9 inwestycji – buduje się 6 nowych firm, a kolejne 3 są rozbudowywane.

Budują się takie firmy, jak Comeco, Vermiculite Poland, Martex, LED Lease S.A., ESS ENERGY SAVING SOLUTION S.A., Stella Profil. W trakcie dużej rozbudowy są Serwistal, Impress Decor Polska, a także ECO-Progress. Znajd tu pracę ełczanie. Trzy pierwsze powstają na gruntach zakupionych w ciągu ostatnich 2 lat od miasta.

W pobliżu buduje się także McDonald. I tu warto zasygnalizować, że czasem inwestycje, które planowane były do wdrożenia wiele lat wcześniej, a z różnych powodów biznesowych, organizacyjnych czy finansowych wstrzymywano ich realizację, powracają po latach jako nowa inwestycja.

W Ełku działalność gospodarczą jako osoby fizyczne prowadzi również 3500 osób, które zatrudnienie dają nie tylko sobie, ale wielu ełczanom i jest ich więcej o 400, niż 4 lata temu.

W Ełku budowane i modernizowane są drogi, powstają 2 hale sportowe, modernizowane są obiekty pokoszarowe, a na EKW powstaje Park Odkrywców Kolei. Tych przedsięwzięć jest bardzo dużo. Wykonawcami tych inwestycji są ełckie firmy, które dzięki projektom Urzędu Miasta, korzystają z funduszy, jakie miasto pozyskuje z UE na budowy i modernizacje.

Budująca się Via Baltica, o której walkę o przebieg przez Ełk podjąłem 11 lat temu, spowoduje, że nasze tereny inwestycyjne, ale także prywatne, zyskają na atrakcyjności, bo ważne inwestycje biznes lokuje w pobliżu dróg ekspresowych. Są to centralne inwestycje, na które znalazły się unijne i rządowe pieniądze.

Ełckie firmy mogą też skorzystać – w większym zakresie, niż wcześniej – ze zwolnień w podatku od nieruchomości. Takie zwolnienie można uzyskać na czas 1 roku, 2 lub 5 lat (przedsiębiorcy, którzy zakupili grunt od miasta) oraz na 0,5 roku, 1 i 3 lata (inwestorzy, którzy zakupili grunt od innych podmiotów). Czas funkcjonowania zwolnienia w podatku od nieruchomości uzależniony jest od wartości inwestycji.

Liczne projekty inwestycyjne, realizowane w całym mieście, które widzimy na co dzień, pokazują, że systematycznie i stabilnie powstają w Ełku nowe obiekty, w których pracują ełczanie.