Program 2018 – 2023

RODZINA, MŁODZIEŻ, SENIORZY

Ełkowi dynamicznie przybywa mieszkańców. Ponad 61,5 tys. obywateli wymaga wsparcia w rozwoju ze strony samorządu. Dlatego w sposób szczególny wspierać będziemy rodziny, mając też na uwadze budowanie dobrych relacji międzypokoleniowych: rodzice – dzieci – dziadkowie, pamiętając o niepełnosprawnych, samotnych oraz osobach mających trudności w wypełnianiu swoich ról społecznych.

Cele te osiągniemy poprzez:

 1. Wprowadzenie karty mieszkańca (a w jej ramach także m.in.: junior, senior, 3+) – jako programu lojalnościowego, budującego więź ełczan ze swym miastem – a w ramach tego – systemu zniżek, w tym na komunikację miejską, pływalnię, kino oraz inne usługi,
 2. Budowę nowych mieszkań komunalnych, m.in. przy ul. Kolejowej,
 3. Utworzenie centrum odnowy społecznej i współpracy międzypokoleniowej „CENTRUM” w budynkach pokoszarowych,
 4. Rozwój poradni rodzinnej i organizowanie nieodpłatnego poradnictwa prawników, terapeutów i psychologów w osiedlowych gabinetach,
 5. Promowanie i wdrażanie aktywności wolontariackiej w ełckich szkołach,
 6. Wyposażanie w przewijaki dla niemowląt wyznaczone miejsca w instytucjach miasta oraz ustawiając specjalne ławki do przewijania dzieci w parkach,
 7. Wprowadzenie pedagogów ulicy i animatorów na osiedla poza centrum Ełku,
 8. Stworzenie co najmniej 2 klubów młodzieżowych, dających możliwość rozwijania pasji, talentów i zainteresowań,
 9. Aktywizację i wspieranie środowiska seniorów – w nowych klubach seniora, wdrażanie programów profilaktycznych i usprawniania najstarszych ełczan,
 10. Rozwijanie placówek dziennego pobytu dla osób starszych,
 11. Wdrożenie programów pomocy sąsiedzkiej, skierowanej do seniorów, samotnych i niepełnosprawnych,
 12. Wprowadzanie działań umożliwiających niepełnosprawnym szerszy dostęp do działań z zakresu kultury i sportu,
 13. Realizację nowatorskich działań przeciwdziałających alkoholizmowi i narkomanii.