Aktualności

Streetworkerzy rozpoczęli pracę na 5 ełckich podwórkach

Na ełckich podwórkach pracę z dziećmi, młodzieżą oraz całymi rodzinami, rozpoczęli streetworkerzy, animatorzy uliczni oraz młodzi liderzy. (Łącznie 15 osób).

więcej »

W marcu rusza nabór wniosków na wsparcie usług społecznych na terenie miasta i gminy Ełk

W 2019 r. dostępna będzie kolejna pula środków unijnych dla Ełku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Z łącznej kwoty prawie 15 mln zł, aż 11 mln zł będzie przeznaczone na projekty z zakresu włączenia społecznego.

więcej »

Nowy harmonogram przyjęć w Poradni Rodzinnej, MOPS oraz Poradni profilaktyczno – konsultacyjnej

W Poradni Rodzinnej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz poradni profilaktyczno – konsultacyjnej funkcjonuje nowy harmonogram przyjęć dla mieszkańców Ełku na rok 2019.  Porady udzielane są bezpłatnie.

więcej »

Najemcy lokali komunalnych i socjalnych mogą odpracować swój dług

Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań.

więcej »

Prezydent Miasta Ełku w styczniu podpisał 40 umów na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe w roku 2019 r.

W styczniu zostały podpisane umowy z zakresu: Placówki wsparcia dziennego – łączna kwota dotacji: 79 000 zł (3 umowy) Schronisko dla bezdomnych – łączna kwota dotacji: 240 000zł  (2 umowy) Ogrzewalnia dla bezdomnych  – łączna kwota dotacji: 50 000zł  (1 …

więcej »