Aktualności

Streetworkerzy rozpoczęli pracę na 5 ełckich podwórkach

Na ełckich podwórkach pracę z dziećmi, młodzieżą oraz całymi rodzinami, rozpoczęli streetworkerzy, animatorzy uliczni oraz młodzi liderzy. (Łącznie 15 osób).

Praca prowadzona jest na podwórkach przy:

 • Świackiego Sępa 1 i ul. Moniuszki 17,19
 • Orzeszkowej 15, 17, 19, 21
 • Mickiewicza 33, 35
 • Chopina 9
 • Armii Krajowej 38-58

Nowym elementem jest praca na podwórkach MŁODYCH LIDERÓW wraz ze streetworkerami i animatorami. Pierwszy raz stosowany nie tylko w naszym mieście ale i całym regionie.

Młodzi liderzy to osoby wywodzące się z poszczególnych podwórek. W ramach utworzonej Akademii Młodych Liderów przechodzą szkolenia i trening interpersonalny, który przygotuje ich do pracy w środowisku otwartym.

Działania realizowane są w ramach projektu „LOKALNE PERSPEKTYWY”, realizowanego przez miasto w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ALTERNATYWA.

Głównym celem projektu jest:

 • rozwój usług społecznych
 • integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 134 os., mieszkańców MOF Ełk, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych (tzw. oddalonych od rynku pracy, III profil).

Projekt realizowany jest w okresie 01 września 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.

W ramach projektu dla uczestników zaplanowano:

 • Akademię Liderów, w której kompetencje do pracy w środowisku otwartym zdobędzie 24 Młodych Liderów,
 • pracę Streetworkerów i Animatorów ulicznych wraz z Młodymi Liderami na 11 wybranych podwórkach
 • organizację pikników na wybranych 11 podwórkach oraz w Parku Kopernika i Parku Odkrywców Kolei
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • warsztaty i treningi.

Łączna wartość projektu: 1 149 808,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 091 008,80 zł
Wkład własny Gminy Miasta Ełku: 58 800 zł