Aktualności

Najemcy lokali komunalnych i socjalnych mogą odpracować swój dług

Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań.

więcej »

Prezydent Miasta Ełku w styczniu podpisał 40 umów na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe w roku 2019 r.

W styczniu zostały podpisane umowy z zakresu: Placówki wsparcia dziennego – łączna kwota dotacji: 79 000 zł (3 umowy) Schronisko dla bezdomnych – łączna kwota dotacji: 240 000zł  (2 umowy) Ogrzewalnia dla bezdomnych  – łączna kwota dotacji: 50 000zł  (1 …

więcej »

II edycja Platform startowych dla nowych pomysłów „STARTUP HEROES”

Ełcki Park Naukowo – Technologiczny wspólnie z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym uruchamia II edycję Platform startowych dla nowych pomysłów „STARTUP HEROES”.

więcej »

Usługi „TELEOPIEKUŃCZE” dla osób powyżej 60 r. ż. również w roku 2019

W roku 2018 w Ełku realizowany był pilotażowy projekt wdrażania usług  opiekuńczych w formie teleopieki. Wsparciem zostało objętych 20 mieszkańców Ełku. Odbiorcami usług teleopiekuńczych będą mieszkańcy Ełku powyżej 60 roku życia, zarówno kobiety jak i mężczyźni, w szczególności osoby samotne …

więcej »

Prezydent Ełku uczestniczył w spotkaniu w sprawie planowanej modernizacji drogi krajowej – DK65

4 stycznia w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie dotyczące planowanej w 2020 r. przez GDDKiA modernizacji DK 65 na całej długości. Przetargi będą ogłaszane w 2019 r.

więcej »