Aktualności

Wnioski o nagrodę „Białej Lilii” można składać do 31 marca

Do 31 marca trwa nabór wniosków w XII edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2017.

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach:

 1. Mecenas Sportu,
 2. Sportowiec Roku,
 3. Nagroda Artystyczna,
 4. Mecenas Kultury,
 5. Ambasador Ełku,
 6. Przedsiębiorca Roku,
 7. Postawa Godna Naśladowania,
 8. Nagroda Specjalna.

Nagroda przyznawana na wniosek:

 • Prezydenta Miasta Ełku,
 • Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych,
 • innych organów administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych,
 • mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,
 • grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie  Urzędu Miasta Ełku