Aktualności

Budowa ulicy 07KDW na osiedlu Tuwima

Została podpisana umowa z wykonawcą i wkrótce rozpoczną się prace związane z budową ulicy 07KDW na osiedlu Tuwima w Ełku.

Łączny koszt budowy ulicy to ok. 495 tys. zł.

Zakres prac w ramach inwestycji to m.in.:

  • wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • regulacja urządzeń wod-kan
  • budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED
  • budowa kanalizacji teletechnicznej,
  • wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej
  • wykonanie nawierzchni wjazdów, parkingów i chodników z kostki brukowej
  • wykonanie oznakowania pionowego
  • wykonanie zieleni drogowej

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec lipca 2018 r.