Aktualności

Prezydent Ełku podpisał kolejnych 17 umów z NGO

Wartość przyznanych grantów to 65 200 zł. Łączna liczba odbiorców to 1856 osób.

W ełckim ratuszu umowy podpisały następujące organizacje:

 1. Klub Aikido KRESMENI
 • „Japonia 2018”
 • „Seminarium instruktorskie AAI-Polska Aikido”
 1. Uczniowski Klub Sportowy „Jeziorna”
 • X Ogólnopolski Turniej „U KLEMENSA” w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców Rocznik 2007
 • Wielkanocny Turniej Koszykówki Dziewcząt Rocznika 2005 i młodsze
 1. Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 • „Ełckie ergowiosła”
 1. Stowarzyszenie Duc In Altum
 • „Ekstremalna Droga Krzyżowa”
 1. Uczniowski Klub Tańca Sportowego „DWÓJKA” Ełk
 • IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Prezydenta Miasta Ełku”
 1. Stowarzyszenie Trzeźwego Życia
 • „Odnaleźć siebie”
 1. Fundacja Odpowiedzialni Za Marzenia
 • „Ełk – tu czytam książki!”
 1. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku
 • „X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem 100-lecie Odzyskania Niepodległości na pograniczu Kresów Wschodnich”
 1. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku
 • Opracowanie i wydanie książki pt.: „Wschodnie drogi i losy Ełczan (Historia, fakty, ludzie) 1939-1958”
 1. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku
 • Opracowanie i wydanie „Rocznika Ełckiego 2017 t. XIV”
 •  „160 Rocznica Urodzin Michała Kajki, poety ludu mazurskiego, piewcy polskości i uroków Mazur”
 1. Towarzystwo Miłośników Ełku
 • „Wybór Ełczanina Roku 2017”
 • „Nasz Dom Mazury – konkursy literackie i plastyczne”
 1. Stowarzyszenie „Srebrne Pokolenie” w Ełku
 • „Trochę kultury dla seniorów”
 1. Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne CAMERATA
 • „VII Ogólnopolskie Spotkania Młodych Wiolonczelistów”