Aktualności

Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza

Prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Wojska Polskiego w kwocie ponad 4,5 mln zł.

– Cieszę się, że udało się nam pozyskać te pieniądze, dzięki którym poprawi się bezpieczeństwo ełczan oraz płynność ruchu. Mam świadomość, że będzie to trudna inwestycja, realizowana w centrum Ełku, ale jestem przekonany, że wspólnie pokonamy wszystkie problemy – powiedział włodarz miasta.

W ramach inwestycji kształt zmieni obecne skrzyżowanie z ul. Zamkową i Armii Krajowej, które aktualnie ze względu na konieczność nawrotów jest wyjątkowo problematyczne i niebezpieczne – zarówno dla kierowców samochodów osobowych, jak i autobusów MZK. Pojawi się też kolejne bezpieczne przejście dla pieszych oraz ścieżka rowerowa.

Modernizacja jest niezbędna z uwagi na bardzo liczne kolizje drogowe z udziałem pieszych, kierowców i rowerzystów. Również zwiększający się każdego roku ruch samochodów – zarówno osobowych (w samym tylko mieście zarejestrowanych jest prawie 32 tys. samochodów osobowych), jak i ciężarowych, autobusów oraz wnioski i uwagi mieszkańców były podstawą rozpoczęcia modernizacji kolejnego odcinka ul. Wojska Polskiego. Ma ona poprawić bezpieczeństwo, płynność ruchu i poprawić funkcjonowanie komunikacji autobusowej MZK.

Po wysłuchaniu wniosków ełczan zmieniono niektóre elementy projektu, w szczególności dotyczące zmniejszenia wycinki drzew oraz zwiększenia nowych nasadzeń drzew i krzewów.

W tej chwili skrzyżowanie Armii Krajowej – Wojska Polskiego – Zamkowa, to skomplikowane skrzyżowanie 4-wlotowe (od strony Wieży Ciśnień, od strony Placu Jana Pawła II, ul. Zamkowej i ul. Armii Krajowej). Przy czym ulice Zamkowa i Armii Krajowej nie są bezpośrednio skomunikowane, to znaczy, że np. żeby wyjeżdżając z ul. Zamkowej wjechać w ul. Armii Krajowej – trzeba zawrócić na specjalnym nawrocie. Tak samo jest w sytuacji wjazdu z ul. Armii Krajowej w ul. Zamkową.

Dlatego w ramach przebudowy tego skrzyżowania zlikwidowane będą te dwa nawroty, a w to miejsce wydzielone będą skręty ułatwiające ruch i będzie to skrzyżowanie 4-wlotowe, bezpośrednio krzyżujące się. I tak będą:

  • z ulicy Zamkowej lewoskręt w ulicę Wojska Polskiego (jadąc w stronę ul. Mickiewicza)
  • z ulicy Armii Krajowej prawoskręt w ul. Wojska Polskiego (jadąc w stronę ul. Mickiewicza)
  • z ulicy Wojska Polskiego lewoskręt w ulicę Armii Krajowej (jadąc w stronę ul. Kościuszki)
  • z ulicy Wojska Polskiego prawoskręt w ulicę Armii Krajowej (jadąc w stronę ulicy Mickiewicza)
  • z ulicy Wojska Polskiego lewoskręt w ulicę Zamkową (jadąc w stronę ulicy Mickiewicza).

Rozbudowana zostanie sygnalizacja świetlna. Przebudowane zostaną również  dwa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach ul. Zamkowej i ul. Armii Krajowej.

Ułożona zostanie też ścieżka rowerowa stanowiąca połączenie ul. Roosevelta z ul. Zamkową oraz na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Mickiewicza.

Ważnym elementem inwestycji będzie zmiana lokalizacji dwóch przystanków autobusowych (zostaną nieco przesunięte), a także wybudowany będzie dodatkowy przystanek na ul. Armii Krajowej. Dzięki zmianom zostanie m.in. skrócona trasa przejazdu autobusów komunikacji miejskiej.

Ponadto pojawią się nowe chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe, a także nowe słupy oświetleniowe LED. Zamontowane też będą elementy poprawiające bezpieczeństwo, w tym m.in. barierki w pasie zieleni.

Całkowita wartość projektu to ponad  8,9 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO województwa warmińsko – mazurskiego stanowi ponad 4,5 mln zł.

Realizacja inwestycji planowana jest w 2019 roku.

Inwestycja ta jest kolejnym etapem projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II”.