Aktualności

Budowa Via Baltica przez Ełk stała się faktem!

6 sierpnia br. w Ełku podpisana została umowa pomiędzy GDDKiA oraz wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na budowę odcinaka drogi ekspresowej Via Baltica na odcinku Szczuczyn – Ełk – Raczki. O tę inwestycję ełcki samorząd wspólnie z parlamentarzystami zabiegali od 11 lat.

Od 2007 roku samorząd miasta Ełku z samorządem województwa, innymi samorządami lokalnymi oraz parlamentarzystami zabiegali o ustalenie przebiegu trasy ekspresowej nr 61 Via Baltica z Warszawy przez Łomżę, Ełk, Suwałki – do krajów nadbałtyckich. W drugiej połowie roku została podjęta również uchwała XIII/131/07 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia stanowiska przebiegu drogi ekspresowej „Via Baltica”. Dzisiejsze podpisanie umowy w Ełku jest zwieńczeniem wieloletnich wspólnych działań lobbingowych.

– Idea budowy Via Baltica przez Ełk i Suwałki, która narodziła się przed laty dzisiaj staje się faktem. Bardzo nam wszystkim na tym zależało. Na finalną realizację  inwestycji wprawdzie musimy poczekać jeszcze ponad trzy lata, ale już teraz wiemy, że stworzy ona szansę dynamiczniejszego rozwoju naszego miasta i regionu. Przy tak dużych inwestycjach od momentu zrodzenia się pomysłu do jego realizacji potrzeba dużo czasu niezbędnego m.in. na przeprowadzenie analiz ekonomicznych czy środowiskowych, a także opracowanie projektów. Tym bardziej cieszę się, że wszystkie oczekiwania samorządu miasta dotyczące przebiegu i rozwiązań technicznych – chociażby takich jak zjazdy i rozjazdy –  zostały wzięte pod uwagę – powiedział Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku.

Warto przypomnieć, że już w lutym 2008 roku z inicjatywy prezydenta miasta Tomasza Andrukiewicza w Ełku odbyło się spotkanie parlamentarzystów – posłów, senatorów, eurodeputowanego Krzysztofa Hołowczyca oraz przedstawicieli samorządów województwa warmińsko – mazurskiego na temat przebiegu obu korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T: Via Baltica i Rail Baltica. Uważano wówczas, że przebieg obu tras przez Subregion EGO jest bez wątpienia niepowtarzalną szansą dla rozwoju regionu, a w szczególności wschodniej części województwa.

Wynikiem prowadzonych rozmów było podpisanie w Ełku listu intencyjnego w sprawie przebiegu korytarzy przez Region Warmii i Mazur. Od tego czasu rozpoczęły się intensywne starania i lobbowanie na rzecz poprawy infrastruktury komunikacyjnej w naszym regionie.

Już w październiku 2009 r. Rada Ministrów przyjęła akt prawny, który zakładał przebieg Via Baltica przez Łomżę, Ełk, Suwałki, tj. m.in. zgodnie z opiniami i wnioskami płynącymi z samorządów i parlamentarzystów naszego regionu.