Aktualności

Jesienią ełczanie i turyści będą mogli korzystać z atrakcji Parku Odkrywców Kolei

II etap przebudowy Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Inwestycja polega m.in. na utworzeniu Parku Odkrywców Kolei. Miejsca, które stanie się sercem aktywizacji społecznej i edukacyjnej mieszkańców miasta oraz nową atrakcją turystyczną.

Na terenie parku zostaną zainstalowane urządzenia, które pozwolą w prosty sposób pokazać zasady fizyki, które wykorzystywane są w pracy kolei wąskotorowej m. in:

  • Karuzela z przekładniami złożona z kół zębatych demonstruje, jak dzięki względnie niewielkiej energii można poruszać wielkie i ciężkie urządzenia.
  • Górka rozrządu jest to urządzenie, które w schematyczny sposób uczy zasad planowania trasy kolejowej.
  • Tłok pneumatyczny to instalacja/urządzenie częściowo symulujący drogę przemierzaną przez parę wodną od silnika parowego do wylotu.
  • Magnetyczne piłki – celem zabawy jest przemieszczenie namagnesowanej piłeczki za pomocą namagnesowanych prętów obsługiwanych na zasadzie podobnej co w popularnych „piłkarzykach”.
  • Wielokrążek jest urządzeniem, które uczy użytkowników, że ten sam ciężar można unieść przy pomocy mniejszej lub większej siły.
  • Elektromotywa działa jak mała kolejka, tylko, że do jej uruchomienia należy wytworzyć prąd samemu za pomocą prądnicy działającej na ludzkie mięśnie np. przy użyciu korbki.
  • Silnik parowy to obiekt, który pokazuje zasadę działania silnika stosowanego niegdyś w lokomotywach.
  • Wyścig drezyn – przewidziane są co najmniej dwa stanowiska. Na każdym będzie tor, mała lokomotywa oraz urządzenie na wzór ręcznej pompki samochodowej.
  • Huśtawka przegubowa ze sprężyną na łożysku będzie połączeniem huśtawki wahadłowej, huśtawki wagowej oraz karuzeli.
  • Magnetyczne obręcze to urządzenie składające się z elementów z zainstalowanymi elektromagnesami przesuwającymi modele wagonów. Pokazuje ono schemat działania pola magnetycznego używanego w super nowoczesnym transporcie kolejowym (SSKB) czyli super szybka kolej bezstykowa.

Projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei” współfinansowany jest ze środków EFRR oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: ponad 4,1 mln zł

Wysokość dofinansowania: ponad 3,3 mln zł, w tym

– współfinansowanie UE w kwocie: ponad 3 mln zł

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie ponad 330 tys. zł

Wkład własny miasta Ełku: ponad 740 tys. zł