Aktualności

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pozyskało 111 tys. zł na realizacje zadań związanych z edukacją

Pozyskane dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 111 tys. zł zostanie przeznaczone na działalność edukacyjną Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, w tym m.in.:

  • Konkurs Małych Grantów – dofinansowania małych projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach (wysokość dofinansowania 1000 zł x 25 placówek)
  • zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży organzowane na terenie CEE
  • warsztaty, seminaria i spotkania o tematyce przyrodniczej
  • konkursy dot. ekologii dla dzieci ze szkół i z przedszkoli
  • festyny ekologiczne
  • wydarzenia przyrodniczo-turystyczne (spacery ornitologiczne, wędrówki po bezdrożach, rajdy rowerowe, spływy kajakowe)
  • akcje i kampanie tematyczne: Sprzątanie Świata, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, Światowy Dzień zwierząt
  • druk wydawnictw z zakresu przyrody i ekologii

W roku 2017 CEE na realizację zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju pozyskało z WFOSiGW w Olsztynie kwotę 125 tys. zł.