Aktualności

Miasto Ełk pozyskało ponad 900 tys. zł z RPO na budowę ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim

Jesienią rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim biegnącej wzdłuż nabrzeża od ul. Zamkowej do granic administracyjnych miasta w kierunku miejscowości Chruściele. Miasto Ełk pozyskało na tę inwestycję ponad 900 tys. zł z RPO.

Inwestycja jest elementem większego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez jezioro Ełckie zlokalizowanej przy plaży miejskiej na osiedlu Jeziorna wraz z dojściami i dojazdami od strony plaży oraz od strony ulicy Zamkowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego z oświetleniem.”

I ETAP

Tytuł projektu: Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej

Wartość: ponad 1,1 mln zł

Dofinansowanie z RPO: ponad 900 tys. zł

Przedmiotem projektu jest:

  • budowa 823 m ścieżki rowerowej dwukierunkowej biegnącej od ul. Zamkowej do granic administracyjnych miasta Ełk, wzdłuż jeziora Ełckiego,
  • budowa kładki – łącznika rowerowego nad biegnącym przez ścieżkę rowem melioracyjnym,
  • instalacja 52 punktów oświetlenia z utworzeniem kanału teletechnicznego i studniami.

Planowana data rozpoczęcia to październik 2018

Planowana data zakończenia to sierpień 2019

II ETAP

Tytuł projektu: Utworzenie szlaku turystycznego rowerowego dwukierunkowego z dopuszczeniem ruchu pieszych biegnącego wzdłuż Jeziora Ełckiego w miejscowości Chruściele przez tereny Nadleśnictwa Ełk.

Płatnik: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ełk.

Wartość to ponad 520 tys. zł

Dofinansowanie z RPO to ponad 440 tys. zł

W ramach inwestycji przewiduje się budowę szlaku turystycznego (ścieżka rowerowa o długości ponad 1,1 km) od granic administracyjnych miasta Ełku do projektowanej kładki przez Jezioro Ełckie:

Termin realizacji: jesień 2018 – czerwiec 2019

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

III ETAP

Budowa pomostu przez Jezioro Ełckie od miejscowości Chruściele do nowej Plaży Miejskiej.