Aktualności

Kończą się prace przy realizacji kolejnych miejskich inwestycji

INWESTYCJA NR 1

Budowa ul. K. K. Baczyńskiego, miedzy ul. M. Kajki i ul. 11-go Listopada.

Zakres prac obejmował m.in.:

  • wykonanie robót ziemnych
  • wykonanie kanalizacji teletechnicznej
  • budowa przyłącza kanalizacji deszczowej
  • wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej
  • wykonanie oznakowania pionowego
  • budowa oświetlenia ulicznego

Łączna wartość zadania to ponad 203 tys. zł.

INWESTYCJA NR 2

Przebudowa ulicy Poprzecznej w Ełku wraz ze skrzyżowaniami ulic przyległych,  o długości ok. 190 m.

 Zakres inwestycji obejmował m.in.:

  • wykonanie robót rozbiórkowych
  • regulacja pionowa włazów, wpustów i zaworów
  • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Łączny koszt prac to ponad 90 tys. zł