Zrealizowano

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Udzielenie wsparcia na kwotę blisko 6 mln złotych na zadania miasta z zakresu kultury fizycznej, kultury, pomocy społecznej, oświaty wychowania, turystyki, profilaktyki oraz wypoczynku letniego i zimowego realizowane przez stowarzyszenia, fundacje i kluby (1820 dotacji na realizację zadań, z których skorzystało kilkanaście tysięcy ełczan).
 • Stała współpraca miasta ze 150 organizacjami pozarządowymi.
 • Odnowa i rozbudowa Kamienicy M3 – Małeckich 3, w której funkcjonuje prawie 40 stowarzyszeń i fundacji.
 • Wdrożenie programów współuczestnictwa ełczan w zarządzaniu Ełkiem poprzez:
  • Inicjatywę lokalną, dzięki której finansowane jest powstawanie skwerów, świetlic, toru do jazdy na rowerze, placów zabaw,
  • system konsultacji społecznych i spotkań z mieszkańcami,
  • wspólne opracowanie z organizacjami społecznymi i wdrażanie wieloletniego i rocznych programów współpracy,
  • Miejski Program Regrantingowy „Ełk, tu działam”.
 • Stała współpraca miasta ze 150 organizacjami pozarządowymi
 • Rewitalizacja i odnowa kamienicy – Małeckich 3
 • Wdrożenie programów współuczestnictwa ełczan w zarządzaniu miastem