Zrealizowano

Informatyzacja miasta

  • Wybudowanie 30 km internetowej sieci szerokopasmowej w Ełku i połączenie w jedną sieć prawie 70 instytucji miejskich i powiatowych.
  • Zamontowanie ok. 100 infokiosków internetowych, w tym 20 zewnętrznych.
  • Utworzenie ponad 50 bezpłatnych bezprzewodowych stref dostępu do Internetu (tzw. hot-spot).
  • Utworzenie publicznych, wielostanowiskowych miejsc dostępu do Internetu (PIAP) w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Centrum Edukacji Ekologicznej, Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urzędzie Miasta Ełku, Szkole Artystycznej, Domu Dziecka – łącznie 45 stanowisk komputerowych.
  • Utworzenie nowych 16 pracowni komputerowo-internetowych dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz miejskich jednostek organizacyjnych (każda pracownia wyposażona została w 15 komputerów, projektor multimedialny, tablicę interaktywną).
  • Publiczne punkty dostępu do Internetu
  • Budowa sieci szerokopasmowej
  • Bezpłatna strefa WiFi w mieście
  • Wielostanowiskowe miejsca dostępu do Internetu