Zrealizowano

Inne ważne działania realizowane przez miasto

  • Modernizacja budynku dworca głównego PKP w Ełku.
  • Rewitalizacja terenów powojskowych poprzez wybudowanie Placu miejskiego przy galerii handlowej „Brama Mazur”.
  • Współpraca z inwestorem w realizacji parku handlowego „Tu i teraz” w budynku dawnego szpitala miejskiego przy ul. Mickiewicza.
  • Podjęcie starań o utworzenie w Ełku filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie.
  • Opracowanie koncepcji powstania lotniska lokalnego w Pisanicy k/Ełku.
  • Modernizacja budynku dworca głównego PKP w Ełku
  • Rewitalizacja terenów powojskowych poprzez wybudowanie Placu miejskiego
  • Podjęcie starań o utworzenie w Ełku filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego