Zrealizowano

Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i porządek publiczny

 • Wybudowanie i wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w szpitalu miejskim „Pro-Medica”.
 • Wybudowanie nowoczesnego, 3-salowego Bloku Operacyjnego w szpitalu miejskim „Pro-Medica”.
 • Realizacja bezpłatnych programów: szczepień seniorów przeciwko grypie, szczepień dzieci przeciwko pneumokokom, badań USG małych dzieci w zakresie wykrywania chorób nowotworowych, bezpłatnej szkoły rodzenia i bezpłatnej poradni laktacyjnej.
 • Realizacja bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych w Przychodni Specjalistycznej Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.
 • Wprowadzenie systemu znieczuleń porodowych w szpitalu miejskim.
 • Utworzenie własnej pracowni tomografii komputerowej w szpitalu miejskim.
 • Rozwój Oddziału Kardiologii Interwencyjnej.
 • Zmodernizowanie przychodni przy ul. Konopnickiej.
 • Wybudowanie parkingu przy szpitalu na 240 miejsc postojowych.
 • Realizacja projektów profilaktyki we współpracy z organizacjami pozarządowymi, np. przeciw otyłości, cukrzycy, rakowi, chorobom serca.
 • Utworzenie kuchni w szpitalu miejskim w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Utworzenie Zintegrowany System Bezpieczeństwa Miasta Ełku – wysokiej jakości monitoringu wizyjnego (150 kamer w systemie IP – kamery megapikselowe wysokiej rozdzielczości).
 • Zamontowanie 39 progów zwalniających na ulicach miejskich.
 • Prowadzenie przez Straż Miejską bezpłatnych kursów samoobrony dla kobiet.
 • Zwiększenie czasu pracy Straży Miejskiej o godziny nocne w okresie wiosenno-letnim.
 • Finansowanie pobytu dodatkowych patroli policji Oddziałów Prewencji z Olsztyna.
 • Wyposażanie w profesjonalny sprzęt policji, straży pożarnej oraz Straży Miejskiej do ratownictwa medycznego, rowerów patrolowych itp.
 • Zainstalowanie pierwszego w mieście aktywnego przejścia dla pieszych (przy ul. Sikorskiego).
 • Wybudowanie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w szpitalu miejskim
 • Budowa nowoczesnego, 3-salowego Bloku Operacyjnego
 • Realizacja bezpłatnych programów szczepień oraz badań
 • Wprowadzenie systemu znieczuleń porodowych w szpitalu miejskim
 • Utworzenie pracowni tomografii komputerowej
 • Rozwój Oddziału Kardiologii Interwencyjnej
 • Zmodernizowanie przychodni przy ul. Konopnickiej
 • Wybudowanie parkingu przy szpitalu miejskim
 • Realizacja wspólnie z org. pozarządowymi projektów profilaktyki, np. przeciw otyłości, cukrzycy
 • Utworzenie kuchni w szpitalu miejskim
 • Realizacja projektu: „Rodzina wolna od przemocy – Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”
 • Utworzenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta – monitoring miejski
 • Realizacja przez Straż Miejską bezpłatnych kursów samoobrony dla kobiet
 • Zwiększenie czasu pracy Straży Miejskiej o godziny nocne w okresie letnim
 • Finansowanie pobytu dodatkowych patroli policji Oddziałów Prewencji z Olsztyna
 • Wyposażenie w profesjonalny sprzęt policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej
 • Budowa pierwszego w mieście aktywnego przejścia dla pieszych (ul. Sikorskiego)