Aktualności

II edycja Platform startowych dla nowych pomysłów „STARTUP HEROES”

Ełcki Park Naukowo – Technologiczny wspólnie z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym uruchamia II edycję Platform startowych dla nowych pomysłów „STARTUP HEROES”.

Założeniem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju start-up’ów i skomercjalizowanie ich pomysłów.

W projekcie udział mogą wziąć start-up z branży:

 • ICT
 • Ekoenergetyka
 • Produkcja żywności

Partnerami projektu jest 20 podmiotów działających właśnie w tych branżach.

Projekt STARTUP HEROES będzie składał się z 6 sześciomiesięcznych cyklów inkubacji, poprzedzonych rekrutacją do każdego kolejnego cyklu.

Cały projekt będzie realizowany w terminie 31.03.2019 r. – 30.06.2023 r.

Wartość całego projektu to kwota: ponad 17,9 mln zł

Dofinansowanie z UE: ponad 17 mln zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w systemie ciągłym. Kolejność zgłoszeń ma wpływ na to, kiedy rozpocznie się proces inkubacji.

Pierwszy nabór trwa do 15 lutego 2019 r. (podpisanie umów ze start-up’ami do końca marca).

Proces inkubacji w I cyklu będzie trwał w terminie 01.04 – 30.09.2019 r.

W Ełku w każdym z sześciu cyklów inkubowanych będzie po 7 start-up’ów.

 Łącznie w całym projekcie w Ełku weźmie udział 42 start-up’y.

Każdy ze start-up’ów zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma wsparcie:

Usługi podstawowe:

 • powierzchnia biurowa (coworking),
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych,
 • obsługa księgowa,
 • obsługa prawna,
 • doradztwo podatkowe,
 • podstawowe wsparcie marketingowe,
 • portfolio

Usługi specjalistyczne:

 • techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze,
 • w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości pod kątem rozwijanego pomysłu
 • analiz potrzeb klienta
 • projektowania graficzne, tworzenia nazw i znaków firmowych (…),
 • w obszarze ochrony praw własności przemysłowej.

Każdy start-up będzie miał menadżera, nadzorującego właściwy przebieg inkubacji

Po zakończeniu procesu inkubacji uczestnicy projektu będą mogli uzyskać rekomendacje do złożenia aplikacji do poddziałania 1.1.2 POPW, w której będzie można uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na rozwój firmy w wysokości nawet 800 000 złotych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku: Ewa Wasilewska: 87 732 63 03, e.wasilewska@technopark.elk.pl