Aktualności

Prezydent Miasta Ełku w styczniu podpisał 40 umów na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe w roku 2019 r.

W styczniu zostały podpisane umowy z zakresu:

 1. Placówki wsparcia dziennego – łączna kwota dotacji: 79 000 zł (3 umowy)
 2. Schronisko dla bezdomnych – łączna kwota dotacji: 240 000zł  (2 umowy)
 3. Ogrzewalnia dla bezdomnych  – łączna kwota dotacji: 50 000zł  (1 umowa)
 4. Profilaktyka uzależnień od alkoholu – łączna kwota dotacji: 40 000 zł (2 umowy)
 5. Kultura i dziedzictwo narodowe  – łączna kwota dotacji: 23 600 zł (5 umów)
 6. Kultury fizycznej i sportu – łączna kwota dotacji: 72 000 zł (7 umów)
 7. Profilaktyka uzależnień od narkotykówłączna kwota dotacji: 81 920zł (2 umowy)
 8. Ochrona i promocja zdrowia – łączna kwota dotacji: 20 000zł (1 umowa)
 9. Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży  – łączna kwota dotacji: 58 400 zł (13 umów)
 10. Edukacja, oświata i wychowanie  – łączna kwota dotacji: 5000 zł (1 umowa)
 11. Tryb pozakonkursowy  – łączna kwota dotacji: 2400 zł (2 umowy)
 12. Profilaktyka uzależnień od alkoholu poradnictwo psychiatryczne – łączna kwota dotacji: 50 000 zł (1 umowa)

Łączna kwota podpisanych umów:  722 320 zł

Do wykorzystania zostało jeszcze: 952 680 zł

Nadal trwa nabór ofert na realizację zadań z zakresu:

 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Porządek i bezpieczeństwo
 • Edukacja, oświata i wychowanie
 • Profilaktyka uzależnień od alkoholu
 • Profilaktyka uzależnień od alkoholu poprzez sport
 • Profilaktyka uzależnień od narkotyków
 • Profilaktyka uzależnień od narkotyków poprzez sport
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Placówki wsparcia dziennego
 • Ekologia i ochrona zwierząt
 • Kultura i dziedzictwo narodowe
 • Sport masowy i współzawodnictwo
 • Sportowa Marka Miasta Ełku

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1, tel. 87 732 61 85, 86, 87.