Aktualności

Usługi „TELEOPIEKUŃCZE” dla osób powyżej 60 r. ż. również w roku 2019

W roku 2018 w Ełku realizowany był pilotażowy projekt wdrażania usług  opiekuńczych w formie teleopieki. Wsparciem zostało objętych 20 mieszkańców Ełku.

Odbiorcami usług teleopiekuńczych będą mieszkańcy Ełku powyżej 60 roku życia, zarówno kobiety jak i mężczyźni, w szczególności osoby samotne i chore.

Jednym z warunków przystąpienia do programu jest posiadanie niezastrzeżonego i niezablokowanego nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

Usługi teleopiekuńcze będą kierowane do osób, których zdrowie lub życie może być realnie zagrożone, a nie są one w stanie wezwać pomocy w sposób tradycyjny.

Celem programu jest zapewnienie całodobowego dyżuru Centrum Operacyjno-Alarmowego i jego gotowości do wykonania zleconych procedur po otrzymaniu sygnału od osoby objętej usługami teleopiekuńczymi za pośrednictwem „czerwonego przycisku alarmowego”.

Centrum Operacyjno-Alarmowe o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie powiadomi jedną z osób do kontaktu, wskazaną w karcie informacyjnej, a w razie konieczności wzywa karetkę pogotowia ratunkowego i (lub) Policję i (lub) Straż Pożarną pod adres odbiorcy usług teleopiekuńczych.

Przedsięwzięcie w 2019 roku będzie realizowane ze środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt roczny usług teleopiekuńczych to ok. 7 tys. zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, tel. 87 732 67 18, 87 732 67 28 lub 87 732 65 40.