Zrealizowano

Gospodarka komunalna

DROGI, CHODNIKI, OŚWIETLENIE

 Modernizacja i przebudowa 12 km ulic oraz 12 km chodników:

 • Osiedle Jeziorna:
   • Brata Jakubczaka, Jeziorna, Robotnicza, Wielkanocna, św. Jana Bosko,
 • Osiedle Konieczki:
   • Piwnika „Ponurego”, Bahrkego, Grota Roweckiego,
   • modernizacja chodników ul. Okulickiego, Dobrzańskiego,
 • Osiedle Kochanowskiego:
   • budowa chodnika wzdłuż ul. Norwida,
 • Osiedle Północ II i Kajki II:
   • Wileńska, Tuwima, Miłosza, Kajki, 11 Listopada, Sikorskiego,
 • Osiedle Zatorze:
   • Bema, Nadrzeczna, Brzozowa,
   • modernizacja chodników ul. Suwalskiej, Łukasiewicza, Mazurskiej, Staszica, Sucharskiego,
 • Osiedle Grunwaldzkie:
   • Zamkowa- współfinansowanie,
   • Maćka z Bogdańca, Księcia Witolda, Zawiszy, Zbyszka z Bogdańca, Danusi, Jagienki, Księżnej Anny, Książąt Mazowieckich, Juranda, Długosza, Królowej Jadwigi,
 • Osiedle Szyba i Leśne:
   • Krótka, Leśna, Sosnowa, Świerkowa, Lipowa, Dębowa,
 • Osiedle Pod Lasem:
   • Jagodowa, Rumiankowa, Wrzosowa,
 • Centrum:
   • Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Kościuszki do mostu na rzece Ełk,
   • Kilińskiego od mostu na rzece Ełk z poszerzeniem o 2 kolejne pasy ruchu wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z ul. Targową,
   • Armii Krajowej, Mickiewicza – II etap, Magazynowa, Wawelska, Gdańska,
 • Przebudowa części ul. Kilińskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Piękną – budowa ronda (X-XII 2014).
 • Wykonanie projektu przebudowy ulic: Suwalskiej, Kilińskiego (Kilińskiego w XI 2014 uzyskała dofinansowanie na realizację w roku 2015).
 • Opracowanie projektu modernizacji skrzyżowania ulic Mickiewicza i Marsz. J. Piłsudskiego z wykonaniem prawo skrętu w ul. Marsz. J. Piłsudskiego (2014 – modernizacja do VI 2015).
 • Opracowanie projektu modernizacji ul. Marsz. J. Piłsudskiego wraz z budową ścieżki rowerowej (2014 – modernizacja do VI 2015).
 • Budowa oświetlenia ul. Grodzieńskiej na os. Północ II.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą prawie 700 lamp (XI 2014).

Remonty ulic:

 • Gdańska,
 • Kilińskiego (częściowo),
 • Wojska Polskiego (częściowo),
 • Towarowa,
 • Dobrzańskiego,
 • Łukasiewicza.

Parkingi:

 • W latach 2010-2014 wybudowano oraz zmodernizowano łącznie 468 miejsc parkingowych, w tym m.in. przy ul. Dąbrowskiego, Wojska Polskiego przy rzece, Chopina, Nadjeziornej, Pułaskiego, Piwnika Ponurego, Wileńskiej, Grodzieńskiej, Wielkanocnej, Robotniczej, Ojca Pio, Kilińskiego przy Placu Jana Pawła II, w kwartale ul. Orzeszkowej, Mickiewicza, Małeckich, na os. Kajki, Małeckich przy Gimnazjum nr 1,
 • Funkcjonowanie 115 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Budowa dróg na Osiedlu Jeziorna
 • Budowa dróg na Osiedlu Konieczki
 • Budowa dróg na Osiedlu Kochanowskiego Budowa dróg na Osiedlu Kochanowskiego
 • Budowa dróg na Osiedlu Północ II i Kajki II
 • Budowa dróg na Osiedlu Zatorze
 • Budowa dróg na Osiedlu Grunwaldzkim
 • Budowa dróg na Osiedlu Pod Lasem
 • Budowa dróg w centrum miasta
 • Budowa oraz modernizacja parkingów
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego
 • Budowa dróg na Osiedlu Leśnym

 

MODERNIZACJA PODWÓREK

 •  Modernizacja ciągów pieszych, miejsc parkingowych wraz z placem zabaw w kwartale ulic Magazynowa – Wawelska – Mickiewicza.
 • Zagospodarowanie terenów komunalnych – budowa utwardzonych dojść i dojazdów przy ulicach Żeromskiego i Wojska Polskiego 4 i 6.
 • Budowa utwardzonych dojść i dojazdów wraz z parkingami oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem terenu przy ul. Świackiego „Sępa” 4, 6, 8, 10.
 • Budowa dróg dojazdowych, parkingów i zieleni w kwartale ulic: Słowackiego, Mickiewicza i 3-go Maja.
 • Utwardzenie terenu przy ul. Gdańskiej 4 i 6 – wspólna inwestycja miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku.
 • Świackiego Sępa 4, 6, 8, 10
 • Gdańska 4 i 6
 • Wawelska

 

TRANSPORT MIEJSKI

 • Zakup 23 autobusów, w tym 6 nowych obsługujących komunikację miejską w Ełku, gminie Ełk i Stare Juchy.
 • Wymiana 22 wiat przystanków autobusowych.
 • Przygotowanie projektu modernizacji komunikacji miejskiej i zakupu ekologicznych autobusów hybrydowych w ramach nowych funduszy UE.
 • Zakup 23 autobusów MZK
 • Wymiana 22 wiat przystankowych
 • Testy nowoczesnych autobusów hybrydowych

 

 OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Budowa Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów, jednego z najbardziej nowoczesnych zakładów w Unii Europejskiej, w którym zatrudnienie znalazło 60 osób.
 • Rozbudowa i odnowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej – łącznie 40 km sieci, 1222 mieszkańców podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej i 528 do sieci wodociągowej.
 • Rekultywacja (zagospodarowanie i uporządkowanie) prawie 4 ha starego wysypiska śmieci.
 • Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami w mieście.
 • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Samorządowych poprzez montaż nowego i efektywnego pieca na biomasę.
 • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Parku Wodnym poprzez montaż kolektorów słonecznych podgrzewających wodę basenową oraz ogniw fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną.
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych na os. Zatorze.
 • Dofinansowanie 107 zmian systemu ogrzewania w ramach dotacji na modernizację źródeł ciepła.
 • Budowa kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Kajki II oraz ulic Matejki i Kochanowskiego.
 • Uczestnictwo Ełku w programie „Moje miasto bez elektro-śmieci”, dzięki czemu w Ełku prowadzona jest bezpłatna zbiórka elektro-śmieci.
 • Przygotowanie projektów termomodernizacji szkół.
 • Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
 • Odnowa i rozbudowa sieci wod.-kan. i deszczowej
 • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w miejskich jednostkach
 • Wdrożenie nowego sys. gospodarki odpadami
 • Rekultywacja blisko 4 ha starego wysypiska śmieci
 • Termomodernizacje ełckich szkół i przedszkoli

 

BUDOWNICTWO KOMUNALNE

 • Modernizacja budynku pokoszarowego przy ul. Dąbrowskiego z przeznaczeniem na komunalny budynek mieszkalny – 55 mieszkań i 11 lokali usługowych.
 • Wybudowanie budynku socjalnego przy ul. Sikorskiego z 18 mieszkaniami.
 • Modernizacja, renowacja, remonty elewacji i dachów 62 budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na kwotę 7 mln zł.
 • Przyznanie rodzinom umieszczonym na listach przydziałów i zamian – 72 mieszkań socjalnych, 109 lokali mieszkalnych oraz dokonanie 48 zamian mieszkań.
 • Odnowienie 21 obiektów zabytkowych w ramach dotacji na renowację zabytków, w tym m.in. budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 18, 20, 23, 25, 3-go Maja 11, wieży ciśnień, wieży katedry św. Wojciecha, kościoła Chrześcijan Baptystów, Wyższego Seminarium Duchownego na łączną kwotę dofinansowania z budżetu Miasta Ełku 880 tys. zł
 • Realizacja programu umożliwiającego 100 rodzinom – najemcom lokali komunalnych i socjalnych odpracowywanie długów czynszowych ma kwotę 610 tys. zł
 • Modernizacja budynku pokoszarowego (ul. Kościuszki)
 • Budowa budynku socjalnego (ul. Sikorskiego)
 • Modernizacja budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych
 • Odnowienie 21 obiektów zabytkowych
 • Wdrożenie programu odpracowywania długów czynszowych

 

INNE: CMENTARZ, TOALETA MIEJSKA

 • Budowa cmentarza komunalnego w Bartoszach k. Ełku – Etap I.
 • Budowa toalety miejskiej przy ulicy Zamkowej (X 2014 – XII 2014).
 • Budowa cmentarza w Bartoszach k. Ełku
 • Budowa toalety miejskiej przy ul. Zamkowej