Zrealizowano

Edukacja, Nauka, Młodzież

 • Utworzenie kolejnych dwóch grup żłobkowych dla 60 dzieci (łącznie funkcjonują 4 grupy dla ponad 100 dzieci)
 • Wydłużenie czasu pracy przedszkoli do godz. 17.00.
 • Remonty i modernizacje szkół oraz przedszkoli, w tym m.in.:
  • wymiana 230 okien w Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 na os. Konieczki,
  • wymiana okien w Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 wraz z modernizacją części dachu,
  • modernizacja elewacji Szkoły Podstawowej nr 4,
  • przebudowa wnętrza modernizacja elewacji przedszkola „Perełka” przy ul. Armii Krajowej,
  • przebudowa pionu kuchennego w Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” przy ul. Kilińskiego.
 • Utworzenie nowej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 na os. Zatorze.
 • Utworzenie Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w Gimnazjum nr 4 na os. Północ II.
 • Realizacja programu Cyfrowa szkoła w SP 7 – wyposażania w pomoce naukowe, pracownie komputerowe, tablice interaktywne.
 • Realizacja współpracy międzynarodowej przez SP nr 4 i SP nr 7 w ramach Programu Comenius.
 • Realizacja programu stypendialnego dla aktywnych społecznie i zdolnych uczniów – przyznanie 300 stypendiów na kwotę ponad 200 tys. zł.
 • Realizacja programu grantowego „Nasze pasje” – rozwijającego talenty i zainteresowania uczniów, w ramach którego zrealizowano 3750 godzin zajęć, w których uczestniczyło 2700 uczniów i 190 nauczycieli. Kwota przeznaczona na realizację zadania to blisko 230 tys. zł.
 • Realizacja programu stypendiów socjalnych, w ramach którego przyznano ponad 4 tysiące stypendiów na kwotę 1,7 mln zł.
 • Realizacja „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk”.
 • Remonty i modernizacje szkół, przedszkoli
 • Realizacja programu Cyfrowa szkoła
 • Realizacja programu stypendialnego dla aktywnych społecznie i zdolnych uczniów
 • Utworzenie i realizacja programu grantowego „Nasze Pasje”
 • Organizacja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z Ełkiem
 • Realizacja programu stypendiów socjalnych
 • Utworzenie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6
 • Realizacja współpracy międzynarodowej w ramach Programu Comenius
 • Utworzenie Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w Gimnazjum nr 4