Zrealizowano

Finanse i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej

  • Realizacja 128 projektów o wartości blisko 532 mln zł, w tym pozyskanych ponad 350 mln zł z Unii Europejskiej i innych źródeł.
  • Porozumienie Miasta Ełku i Gminy Ełk ustanawiające Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
  • Pozyskanie na lata 2015-2020 dodatkowych pieniędzy – 76 mln zł z Unii Europejskiej na inwestycje i inne przedsięwzięcia w Ełku.
  • Sprzedaż atrakcyjnych gruntów pod inwestycje zewnętrzne, m.in. pod budowę Bramy Mazur, budownictwo mieszkaniowe, zakłady pracy i zapewnie stabilnego finansowania inwestycji miejskich.
  • Bezpieczny poziom zadłużenia inwestycyjnego na poziomie 35 %.
  • Obniżenie wydatków bieżących na administrację – Ełk jest jednym z najoszczędniejszych miast w Polsce.