Aktualności

Prezydent Ełku podpisał pierwsze umowy na realizację zadań samorządu miasta Ełku przez organizacje pozarządowe w roku 2019 r.

W poniedziałek 31 grudnia podpisane zostały umowy:

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Ełku (ŚWIETLICE):

 1. Fundacja „Otulony w nadzieję …”
  zadanie: Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę z dziećmi i ich rodzinami w ujęciu systemowym.
  dotacja: 30 000 zł
 2. Fundacja Human „Lex” Instytut
  zadanie: Centrum Małego Człowieka
  dotacja: 15 000 zł
 3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Ełku
  zadanie: „Daj sobie szansę” – świetlice środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku
  dotacja: 34 000 zł

Profilaktyki uzależnień w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – poradnictwo w zakresie  ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”
  zadanie: Specjalistyczne świadczenia lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Ełk na rok 2019, część V
  dotacja: 50 000 zł

 

W środę 2 stycznia podpisane zostały kolejne umowy:

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie SCHRONISKA:

 1. Caritas Diecezji Ełckiej

Zadanie: Schronisko im. Św. Ojca Pio

Dotacja: 120 000 zł

 1. Stowarzyszenie MONAR

Zadanie: Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku

Dotacja 120 000 tys. zł.

 

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie OGRZEWALNI:

 1. Caritas Diecezji Ełckiej

Zadanie: Schronisko im. Św. Ojca Pio

dotacja: 50 000 zł