Aktualności

Powstaną nowe ścieżki rowerowe nad rzeką Ełk – wartość projektu 8 mln zł

Projekt pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”.

Łączna wartość inwestycji to kwota ponad 7,9 mln zł

Dofinansowanie z RPO – ponad 4,4 mln zł.

Projekt składa się z trzech inwestycji:

1)   Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w obrębie plaży miejskiej przy ul. Parkowej.

W tym miejscu nawierzchnia ścieżek będzie wykonana z nawierzchni asfaltowej, co w znaczącym stopniu podniesie poziom bezpieczeństwa jak również jakość korzystania ze ścieżek rowerowych.

Zagospodarowane zostanie miejsce do obsługi rowerów, gdzie pojawią się:

  • komplety do naprawy rowerów,
  • stoły z ławkami,
  • stojaki na rowery.

Na obszarze inwestycji pojawi się oświetlenie LED’owe częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu.

Wartość umowy: ponad 1,1 mln zł

Planowany termin zakończenia prac: do 29 czerwca 2018 r.

2)   Przebudowa odcinka ścieżki pieszo – rowerowej w ramach realizacji V etapu budowy Parku Kopernika (przy ul. Parkowej)

Inwestycją objęty będzie odcinek od zielonego mostku przy ujściu na rzeki Ełk, wzdłuż części sportowo – rekreacyjnej Parku Kopernika aż do Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wymieniona zostanie nawierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej na asfaltową.

Zamontowane zostaną ławki parkowe i stojaki na rowery. Na obszarze inwestycji pojawi się oświetlenie LED’owe częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu. Projekt przewiduje również nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych oraz bylin

Wartość umowy: ponad 1,2 mln zł

Planowany termin zakończenia prac: do 29 czerwca 2018 r.

3)   Przebudowa łącznika rowerowego – kładki na rzece Ełk (zielony mostek)

Usunięta zostanie stara i zamontowana nowa kładka na rzece. Zdemontowane będzie także oświetlenie kładki i narzut kamienny na brzegu rzeki. Na długości projektowanych umocnień brzegu odmulona będzie rzeka.

Przez nowy mostek będzie biegła ścieżka rowerowa łącząca Plac Jana Pawła II z ul. Żeromskiego i Placem Katedralnym.

Konieczność demontażu istniejącej konstrukcji zielonego mostka wynika ze stanu technicznego, osadzenia niektórych elementów w wodzie oraz konieczności połączenia z siecią zmodernizowanych ścieżek rowerowych.

Zagospodarowane zostaną dwa miejsca do obsługi rowerów, gdzie pojawią się:

  • komplety do naprawy rowerów,
  • stoły z ławkami,
  • stojaki na rowery.

Pojawią się specjale strefy do odpoczynku wyposażone m.in. w:

  • murki parkowe z okładzinami granitowymi,
  • drewniane ławy do siedzenia,
  • donice z zielenią wkomponowane w murki,
  • pozostałe elementy małej architektury.

Na obszarze inwestycji pojawi się oświetlenie LED’owe częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu.

Teren inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią.

Wartość umowy: ponad 5,6 mln zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji: do 31 sierpnia 2018 r.