Aktualności

Nowy kierunek kształcenia w Ełku

Nowy kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne będzie dostępny na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku od października 2018 r. W tej sprawie 22 lutego spotkali się w Olsztynie Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku oraz Ryszard Górecki rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Nabór prowadzony będzie na studia I stopnia w systemie:

  • stacjonarnym (dziennym)
  • wieczorowym
  • niestacjonarnym (zaocznym)

O systemie, w jakim będzie funkcjonował nowy kierunek studiów w Ełku zadecyduje zainteresowanie studentów, tzn. ilość zgłoszeń w danym systemie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk:

  • prawnych,
  • administracyjnych,
  • ekonomicznych,
  • humanistycznych,
  • zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

Studia są adresowane do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako bardzo istotny aspekt życia własnego i innych.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną min. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony mienia, obiektów i obszarów, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń.

Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, kryminologii i kryminalistyki.

Aktualnie w Ełku dostępne są dwa kierunki kształcenia (stacjonarne I stopnia):

  • Administracja
  • Geodezja i Kartografia