Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku pozyskał 30 tys. zł

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku 30 tys. zł dofinansowania na realizację bieżącej działalności Klubu Seniora „Senior+”.

MOPS w Ełku pozyskał środki w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015 -2020 Edycja 2018, Moduł II – Zapewnienie  funkcjonowania  placówek  „Senior+”.

Całkowita wartość zadania to 75 tys. zł, w tym:

  • pozyskane środki to – 30 tys. zł
  • wkład własny to – 45 tys. zł

Projekt będzie realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2018 r.

Założeniem projektu jest zapewnienie wsparcia ełckim seniorom poprzez zwiększenie oferty w zakresie różnorodnych form aktywności w Klubie „Senior+”

Zaplanowane działania to m.in.:

  • edukacja seniorów i poradnictwo ( biblioterapia, wykłady, warsztaty umiejętności interpersonalnych)
  • usprawnienie fizyczne i aktywność ruchowa ( terapia zajęciowa, zajęcia usprawniające, aktywność ruchowa i kinezyterapia oraz zajęcia rekreacyjne)
  • aktywność społeczna i integracja ze społeczeństwem lokalnym ( spotkania integracyjne, akcje społeczne, współpraca z rodziną, warsztaty umiejętności spędzania czas wolnego, warsztaty kulinarne)