Aktualności

Nowe oblicze Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Zakończył się I etap rewitalizacji i zagospodarowania terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej. W ramach projektu renowacji został poddany m.in. zabytkowy budynek stacyjny, w którym obecnie swoją siedzibę ma Muzeum Historyczne w Ełku.

Inwestycja polegała m.in. na:

  • renowacji zabytkowego budynku stacyjnego
  • usunięciu obiektów będących w złym stanie technicznym
  • odnowiono zabytkowy parowóz PX48-1452
  • odnowiono węglarkę oraz wagon pocztowy z końca XIX wieku
  • zagospodarowaniu terenów zielonych
  • wykonano nowe chodniki i ścieżki
  • zainstalowano energooszczędne i nowoczesne oświetlenie
  • zainstalowano elementy małej architektury

Projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to ponad 4,5 mln zł

Wartość dofinansowania: 3,7 mln zł w tym:
pozyskane z UE – ponad 3,3 mln zł
pozyskane z budżetu państwa – 371 tys. zł
wkład własny – ok. 718 tys. zł