Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 53 tys. zł

W wyniku rozstrzygniętego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postępowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” Miasto Ełk pozyskało 53 051 zł dofinansowania na realizację programu.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń 3 asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2018.

W roku 2018 zatrudnionych jest 6 asystentów rodziny, których rolą jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie wypełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci.