Aktualności

Miasto Ełk pozyskało ponad 1 mln zł dofinansowania na realizację 3 projektów edukacyjnych

Pod koniec lipca zostały podpisane umowy na realizację trzech projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekty obejmują m.in. zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni tematycznych (laptopy i zestawy interaktywne), zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, warsztaty, stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz wyjazdy edukacyjne.

Projekty będą realizowane już od 1 września do końca sierpnia 2020 r.

Łączna wartość projektów to 1 081 071,4 zł w tym:

 • 1 026 987, 59 zł – dofinansowanie z UE (95%)
 • 54 083,81 zł – wkład własny (5%)

W projekcie wezmą udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, w tym:

 • 1446 uczniów
 • 151 nauczycieli
 • 300 rodziców

 

Projekt nr 1

Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wzrost kompetencji kluczowych 196 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku, podniesienie kompetencji zawodowych 55 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 100 rodziców, których dzieci uczęszczają do SP nr 2 w Ełku.

W ramach projektu:

 • zakupienie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzęt do pracowni: chemicznej, fizycznej, geograficznej i biologicznej –  20 laptopów, 4 zestawy interaktywne,
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z: matematyki, języka angielskiego, przyrody, programowania, współpracy w grupie,
 • doposażenie sali integracji sensorycznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z uczniami o SPE (specjalnych potrzebach edukacyjnych),
 • warsztaty dla uczniów.

Projekt będzie realizowany od 1 września do końca czerwca 2020 r. 

 

Projekt nr 2

Uczeń z SP nr 4: Dobry start. Lepsza przyszłość

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku poprzez wzrost kompetencji kluczowych 700 uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych 54 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 120 rodziców objętych warsztatami.

W ramach projektu zaplanowano:

 • doposażenie pracowni matematycznej oraz stworzenie pracowni fizyczno-chemicznej,
 • doposażenie pracowni TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej) w narzędzia do realizacji podstawy programowej przedmiotu informatyka,
 • organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne, zajęć komputerowych, matematyczno-przyrodniczych, zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, zajęcia wspierające uczniów o SPE (specjalnych potrzebach edukacyjnych),
 • stypendia dla uzdolnionych uczniów,
 • wyjazdy edukacyjne dla uczniów: Centrum Nauki Kopernik, Ogród Botaniczny w Powsinie,
 • doskonalenie kadry,
 • warsztaty wspierające rodziców.

Projekt będzie realizowany od 1 września do końca sierpnia 2020 r.

 

Projekt nr 3

Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku poprzez wzrost kompetencji kluczowych 550 uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych 42 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 80 rodziców objętych warsztatami z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.

W ramach projektu:

 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, w tym sprzęt do pracowni: chemicznej, fizycznej, geograficznej, biologicznej oraz TIC – 33 laptopy,
 • warsztaty dla uczniów – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z: matematyki, języka angielskiego, przyrody, programowania, współpracy w grupie,
 • dla uczniów klas trzecich i ósmych zostanie zorganizowane doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • wyjazdy edukacyjne: Centrum Nauki Kopernik, Ogród Botaniczny w Powsinie, Uniwersytet Warszawski oraz wyjazdowe warsztaty językowe,

Projekt będzie realizowany od 1 września do końca sierpnia 2020 r.