Aktualności

Kolejne zadania zlecone ełckim NGO w 2018 roku

28 czerwca Prezydenta Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz podpisał kolejnych 7 umów na realizację zadań samorządu miasta Ełku przez organizacje pozarządowe.

Łączna kwota przyznanych dotacji to 27 310 zł

Natomiast przewidywana liczba odbiorców to ponad 400 osób.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

W Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:

Wypoczynek letni

Klub Aikido Kresmeni

  • VIII Letnia Szkółka AIKIDO

Uczniowski Klub Sportowy „Rona 03”

  • Życie piłką się toczy

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińko-Mazurska, Hufiec ZHP Ełk

  • 100-to brzmi dumnie, kolonia zuchowa
  • Wolność- harcerska akcja letnia 2018

 

Kultura fizyczna i sport

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk

  • Mistrzostwa Polski mini siatkówki Kinder + Sport – Zabrze 2018

Stowarzyszenie Abadá Capoeira Ełk

  • Organizacja Ogólnopolskich Warsztatów Capoeira w ramach 10 urodzin Stowarzyszenia ABADA Capoeira Ełk oraz reaktywacja treningów

 

Kultura – 100-lecie odzyskania niepodległości

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”

  • Poznaję moją Ojczyznę – wycieczka integracyjna