Aktualności

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla ełckich seniorów

Rusza Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie osób urodzonych  do 31 grudnia 1952 roku prowadzonych na terenie Miasta Ełku w roku 2018”. Szczepienia realizowane będą od 1 września 2018 r. we wszystkich gabinetach szczepiennych lekarzy rodzinnych z terenu miasta Ełku.

Już po raz dziesiąty w naszym mieście realizowane będą bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla ełckich seniorów.

Akcja skierowana jest do ełczan zameldowanych na terenie Miasta Ełku, którzy w 2018 r. ukończyli lub do końca br. ukończą co najmniej 66 rok życia.

Środki finansowe na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciw grupie wynoszą 81 tys. zł i pochodzą z budżetu Miasta Ełku. Pozwoli to na zaszczepienie ok. 1800 osób.

Na podstawie zgłaszalności na szczepienia w latach ubiegłych oraz informacji uzyskanych od lekarzy z naszego miasta spełni to w 100% zapotrzebowanie na szczepienia wśród naszych mieszkańców.

W tym roku zwiększyliśmy budżet przeznaczony na realizację programu o ok. 15 tys. zł względem lat ubiegłych. Pozwoli to na  zakup szczepionek czterowalentnych, które są o szerszym spektrum działania, niż dotychczas stosowane w ramach programu szczepionki trójwalentne.

Szczepionka czterowalentna ma większe bezpieczeństwo i obejmuje większą liczbę szczepów wirusów, co daje większą ochronę oraz szersze działanie.

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie zmniejszają zachorowalność i tym samym ograniczają niebezpieczne skutki następstw grypy. Ważne, aby ze szczepień skorzystać przed okresem jesienno-zimowy który jest traktowany przez specjalistów jako czas największej zachorowalności na grypę.