Aktualności

Uroczyste obchody Święta Policji w Ełku

W dniu 23 lipca na placu przed Urzędem Miasta w Ełku odbyły się ełckie obchody Święta Policji.

W trakcie uroczystości wręczone zostały między innymi medale „Za Długoletnią Służbę” przyznawane za wzorowe oraz wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medale policjantom, policjantkom zostały nadane na podstawie postanowienia podpisanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymało je pięciu ełckich policjantów.

Odznakami „Zasłużony Policjant” uhonorowano siedmiu funkcjonariuszy. Jest to forma wyróżnienia i może być nadana policjantowi w uznaniu za jego szczególne zasługi i osiągnięcia służbowe, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W tym roku po raz pierwszy w Ełku została przyznana Odznaka Szeryfa Praw Dziecka, którą otrzymała nadkom. Agata Jonik. Odznaka ta jest przyznawana za szczególne zasługi w respektowaniu praw dziecka. Nadkom. Agata Jonik pełni służbę na stanowisku specjalisty ds. nieletnich i patologii już od 2001 roku. W swoich codziennych obowiązkach aktywnie współpracuje z gronem pedagogicznym szkół powiatu ełckiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Koordynuje również działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom poprzez wdrażanie m. in. takich akcji jak: „Długa przerwa” oraz „Bezpieczne wakacje”.

Medal „Za Zasługi dla Policji” otrzymał płk. Marek Wojcieszek – Komendant 108 Szpitala Wojskowego w Ełku za inicjowanie działań mających na celu zapobieganie zjawiskom kryminogennym we współdziałaniu z organami państwowymi oraz organizację cyklicznych spotkań przedstawicieli 108 Szpitala Wojskowego i Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Dzięki wspólnym działaniom możliwa jest m. in. szybka obsługa lekarska odnośnie osób zatrzymanych, co powoduje skrócenie czasu oczekiwania policjantów pełniących służbę.

Z inicjatywy Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza, podczas dzisiejszych uroczystości przyznano także wyróżnienie pięciu ełckim policjantom wykonującym zadania prewencyjne na terenie miasta. Podczas wieloletniego pełnienia służby wykazali się oni nie tylko dużym zaangażowaniem oraz inicjatywą w codziennej pracy, ale również wzorowo realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej. Ich codzienna praca i trud wpłynęły na poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz wzrostu zaufania do policji wśród mieszkańców Ełku i okolic. Nagroda ta przyznawana jest tradycyjnie od 2008 roku.