Aktualności

Ruszyły prace przy modernizacji ścieżek pieszo-rowerowych

W Ełku ruszyły prace przy modernizacji ścieżek pieszo-rowerowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość całej inwestycji to prawie 8 mln zł.

W dniu 9 kwietnia został zamknięty „zielony mostek” przy ul. Żeromskiego oraz ścieżka rowerowa na Placu Jana Pawła II. Prace na tym obszarze potrwają do końca wakacji.

UWAGA! Możliwe są utrudnienia dla pieszych i rowerzystów na tym obszarze.

Projekt składa się z trzech inwestycji:

1) Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w obrębie plaży miejskiej przy ul. Parkowej:

 • w tym miejscu nawierzchnia ścieżek będzie wykonana z nawierzchni asfaltowej
 • zagospodarowane zostanie miejsce do obsługi rowerów, gdzie pojawią się: komplety do naprawy rowerów, stoły z ławkami oraz stojaki na rowery
 • pojawi się oświetlenie LED’owe częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu

Planowany termin zakończenia prac: do 29 czerwca 2018 r.

2) Przebudowa odcinka ścieżki pieszo – rowerowej w ramach realizacji V etapu budowy Parku Kopernika (przy ul. Parkowej):

 • inwestycją objęty jest odcinek od „zielonego mostku” przy ujściu na rzeki Ełk, wzdłuż części sportowo – rekreacyjnej Parku Kopernika aż do CEE
 • wymieniona zostanie nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej na asfaltową
 • zamontowane zostaną ławki parkowe i stojaki na rowery
 • Na obszarze inwestycji pojawi się oświetlenie LED’owe częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu

Planowany termin zakończenia prac: do 29 czerwca 2018 r.

3) Przebudowa łącznika rowerowego – kładki na rzece Ełk (zielony mostek)

 • usunięta zostanie stara i zamontowana nowa kładka na rzece
 • zdemontowane będzie także oświetlenie kładki i narzut kamienny na brzegu rzeki
 • na długości projektowanych umocnień brzegu odmulona będzie rzeka
 • przez nowy mostek będzie biegła ścieżka rowerowa łącząca Plac Jana Pawła II z ul. Żeromskiego i Placem Katedralnym
 • konieczność demontażu istniejącej konstrukcji zielonego mostka wynika ze stanu technicznego, osadzenia niektórych elementów w wodzie oraz konieczności połączenia z siecią zmodernizowanych ścieżek rowerowych
 • zagospodarowane zostaną dwa miejsca do obsługi rowerów, gdzie pojawią się komplety do naprawy rowerów, stoły z ławkami oraz stojaki na rowery
 • pojawią się specjale strefy do odpoczynku wyposażone m.in. w murki parkowe z okładzinami granitowymi, drewniane ławy do siedzenia, donice z zielenią wkomponowane w murki, a także pozostałe elementy małej architektury
 • pojawi się oświetlenie LED’owe częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu
 • teren inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią

Planowany termin zakończenia inwestycji: do 31 sierpnia 2018 r.

Wartość całego projektu to ponad 7,9 mln zł. Dofinansowanie stanowi ponad 4,4 mln zł i pochodził ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.