Kandydaci do Rady Miasta Ełku z Okręgu nr 3

Kandydaci do Rady Miasta Ełku z Okręgu nr 3

Pozycja 1 – Artur Urbański

Lat 51. Zastępca Prezydenta Miasta Ełku, wcześniej nauczyciel geografii i zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3. Radny Rady Miasta i Powiatu, przewodniczący Komisji Oświaty RM, członek Zarządu Powiatu Ełckiego. W samorządzie miasta i powiatu zajmowałem się problemami oświaty, sportu, kultury i pomocy społecznej. Wśród wielu działań i inicjatyw warto wspomnieć proces budowania Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w Ełku i Strategii Sportu miasta.

 

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • zaangażuję się w rozszerzenie granic miasta Ełku we współpracy z samorządem Gminy Ełk;
 • swoje działania skoncentruję również na zaplanowaniu i realizacji programu oczyszczenia Jeziora Ełckiego;
 • moim istotnym staraniem będzie również doprowadzenie do pobudowania ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Sikorskiego o Łukasiewicza;
 • chciałbym kontynuować program Mały Sport na Wielkich Osiedlach;
 • zadbam o wygląd, wyposażenie i funkcjonalność naszych szkół i przedszkoli.

Pozycja 2 – Jan Stradczuk

Lat 65. Od 1991 roku prowadzę działalność gospodarczą – usługi geodezyjne. Od 2002 roku jestem prezesem Parafialnego Oddziału Caritas i aktywnie uczestniczę w jego działalności. W samorządzie działam od 20 lat. Jestem jednym z założycieli Inicjatywy Społecznej „Dobro Wspólne”. Radny Powiatowy I i II kadencji w latach 1998-2006. Radny Miasta Ełk w latach 2006-2010 i 2014-2018. Pasjonuje mnie sport i publicystyka społeczna.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • wspierania ludzi starszych;
 • rozwoju dzieci i młodzieży;
 • pomocy społecznej;
 • ochrony zdrowia.

Pozycja 3 – Irena Markowska

Jestem rodowitą Ełczanką i lekarzem z 40-letnim stażem pracy. Od zawsze los pacjenta, jego stan zdrowia był i jest dla mnie bardzo ważny. Dlatego chociaż zajmuję się diagnostyką, staram się rozmawiać z pacjentami, radzić im, często pocieszać…. A zapobieganie chorobom i wczesne ich wykrywanie jest dla mnie priorytetem. Jestem radną „przyjazną rodzinie” i los każdej rodziny zwłaszcza wielodzietnej i będącej w kłopotach nie jest mi obojętny.

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami m.in.:

 • szeroko pojętą profilaktyką – promocją badań i szczepień;
 • przyczyniać się w miarę możliwości do rozwoju ełckich szpitali;
 • pomocą rodzinom i zapobieganiem przemocy w rodzinach oraz sprzyjać inicjatywom społecznym m. in. pomocy sąsiedzkiej dla osób starszych.

Pozycja 4 – Piotr Karpienia

W tygodniu pracuję jako Radny, inżynier budowlany oraz grafik. W weekendy spełniam się na scenie jako muzyk. Kocham Ełk i uważam, że jest to miejsce zarówno do pracy jak i odpoczynku. Jako radny starałem się wypełnić swoje obietnice wyborcze i myślę, że udało się to w ogromnej części zrobić. Wiele nieprzespanych nocy przed trudnymi głosowaniami utwierdziły mnie w fakcie, że warto współpracować, walczyć o swoje i przede wszystkim bronić Ełk przed „polityką” dużych partii.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • wspierania kultury i sztuki oraz sportu i turystyki;
 • promocji i pracy na rzecz transportu publicznego oraz pojazdów elektrycznych;
 • ogólnodostępnych rowerów miejskich/elektrycznych;
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz jej uwolnienia.

Pozycja 5 – Ada Lewandowska

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Fizycznego, trener i sędzia piłki siatkowej oraz lekkoatletyki. Pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego. Od 3 lat również, jako pedagog uliczny. Wolontariusz Szlachetnej Paczki i innych działań wolontariackich. Organizatorka turniejów integrujących rodziny tj. Międzyszkolny Turniej Rodziców. Działaczka na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Ełku.

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami m.in.:

 • utworzenia osiedlowych świetlic dla dzieci i młodzieży;
 • lepszego oznakowanie dróg (zwłaszcza przy szkołach);
 • szkolenia z samoobrony dla każdego mieszkańca;
 • integracji społeczności szkolnej.

Pozycja 6 – Mirosław Sawczyński

Lat 64. Jestem społecznikiem. Działam na rzecz Mieszkańców osiedla Północ II.

Szanowni Mieszkańcy Ełku, Bracia Kolejarze! Związki Zawodowe Pracowników Kolei zwracają się do Rodzin z tradycją kolejarską oraz Mieszkańców Ełku, o oddanie głosu w wyborach Samorządowych 2018 r. na Mirosława Sawczyńskiego, który wykazał się wieloletnimi działaniami społecznymi na rzecz naszego Miasta. Udowodnił, że jest godny pełnienia funkcji Radnego.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • rewitalizacji osiedlowego jeziorka, by było miejscem przyjaznym mieszkańców osiedla;
 • wspierania ludzi starszych;
 • rozwoju dzieci i młodzieży.

Pozycja 7 – Beata Makarewicz

Lat 46. Jestem nauczycielką. Uczę języka polskiego, nie są mi obce edukacja teatralna, filmowa. Jestem zwolennikiem i propagatorem aktywnego stylu życia. Mój zawód ukształtował moje myślenie o przestrzeni publicznej. Wykonywanie tego zawodu nauczyło mnie stawiać pytania o teraźniejszość i przyszłość mojego regionu, nauczyło mnie diagnozowania jego problemów i oddzielania ich od emocji. To zaowocowało pragnieniem szerszej działalności publicznej.

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami m.in.:

 • propagować aktywność kulturalną wśród dzieci i młodzieży;
 • zachęcać mieszkańców do uczestnictwa we wspólnych inicjatywach lokalnych;
 • wspierać inicjatywy młodzieży i rodziców na rzecz rozwoju ich dzieci;
 • działać na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • zadbać o organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, by nie tylko rozwijać ich pasje, ale i przeciwdziałać uzależnieniom.

Pozycja 8 – Jolanta Rynkowska

Lat 55. Od urodzenia mieszkam w Ełku, w dzielnicy Zatorze, więc problemy ełczan nie są mi obce. Jestem nauczycielką języka polskiego. Moje priorytety: rodzina, tradycja i relacje międzypokoleniowe, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza szkołą.

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami m.in.:

 • zwiększenia ilości zajęć pozalekcyjnych w szkołach, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży;
 • budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk;
 • pomocy w realizacji projektu budowy placu zabaw dla małych dzieci przy domu parafialnym na Zatorzu.

Pozycja 9 – Robert Klimowicz

Lat 46. Posiada duże doświadczenie w pracy samorządu terytorialnego – obecnie Naczelnik Wydziału Informacji i Cyfryzacji w Starostwie Powiatowym w Ełku. Radny Miasta Ełk. Autor książki: Ełk. Karty z dziejów miasta i okolic. Członek Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Muzeum dla Ełku. Twórca i administrator portalu Nasze Osiedle Konieczki. Doceniony przez zespół redakcyjny encyklopedii „Who is Who”.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • Utworzenia miejsca spotkań dla seniorów na każdym osiedlu;
 • Rozwiązanie problemu parkowania;
 • Połączenie osiedli siecią ścieżek rowerowych i postawienie stojaków na rowery przed każdym blokiem.