Kandydaci do Rady Miasta Ełku z Okręgu nr 1

Kandydaci do Rady Miasta Ełku z Okręgu nr 1

Pozycja 1 – Bogusław Wisowaty

Lat 52, żonaty, troje dzieci, czworo wnucząt. Jestem właścicielem firmy usługowo-transportowo-handlowej działającej od przeszło 22 lat. Już od trzech kadencji jestem radnym miejskim. Uczestniczę aktywnie w pracach komisji rady, dzięki czemu jestem bardzo dobrze zorientowany w sprawach komunalnych i społecznych. Ostatnie lata działalności w radzie miasta to okres wzmożonej realizacji inwestycji służących lokalnej społeczności oraz przedsiębiorcom. Szczególną wrażliwością otaczam naszych miejskich przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Sam będąc przedsiębiorcą staram się aktywizować lokalny biznes. Angażuję się także w liczne inicjatywy społeczne, wspierając osoby potrzebujące pomocy. Charakteryzuje mnie wytrwałość w dążeniu do celu, komunikatywność oraz otwartość. Nie są mi obce problemy, oczekiwania i potrzeby młodych ludzi w naszym mieście. To z myślą o nich podejmujemy kolejne inicjatywy rozwojowe w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • wspierania przedsiębiorców i rozwoju gospodarczego
 • tworzenia nowych miejsc pracy
 • pomocy ludziom potrzebującym
 • budowy ścieżki pieszo-rowerowej od szpitala wojskowego do os. Konieczki i zagospodarowania terenów nad rzeką Ełk
 • poprawy nawierzchni dróg i chodników na os. Zatorze
 • ograniczenia niskiej emisji poprzez włączenie osiedli najbardziej zanieczyszczających nasze miasto do sieci ciepłowniczej oraz budowę odnawialnych źródeł energii w jednostkach samorządowych
 • budowy drogi – ulicy Norwida – łączącej centrum miasta z ul. Kolejową (kierunek Rajgród)
 • bardziej kompleksowego nadzoru nad inwestycjami miejskimi
 • poprawy komunikacji w obszarze os. Jeziorna z centrum miasta poprzez budowę nowoczesnej i bezpiecznej kolejki linowej, będącej dodatkowo regionalną atrakcją turystyczną

Pozycja 2 – Andrzej Surynt

Lat 46, żonaty, dwie dorosłe córki. Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Radny Miejski obecnej kadencji. Pracuje w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym „Cezar”. Zaangażowany w życie kościoła m.in. przy parafii p.w. Ducha Świętego działając we wspólnotach, jako członek Rady Parafialnej czy prowadząc razem z zaangażowanymi rodzicami zajęcia dla dzieci w formie scholii parafialnej. Pracowałem w Ełckim Teatrze im. J. Węgrzyna jako odpowiedzialny za produkcję jak też jako aktor. Śpiewam w ełckim zespole Gospelk działającym przy Ełckim Centrum Kultury. Bardzo lubię sport pod każdą postacią. Biorę udział w różnych imprezach sportowych, głównie związanych z bieganiem. Moje prace w Radzie Miasta skupione są między innymi w komisji Sportu i Rekreacji – wiceprzewodniczący, komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego oraz komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • Szkoły Podstawowej nr 1 – zaplecze sportowe,
 • Szkoły Podstawowej nr 7 – naprawa bieżni,
 • na rzecz niepełnosprawnych,
 • seniorów – aktywny tryb życia na osiedlach (ruch na powietrzu, spotkania z młodzieżą, podstawy Internetu).

Pozycja 3 – Emilia Górska

Lat 33, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także kursów kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki oraz zarządzania oświatą, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku (wcześniej Gimnazjum nr 2), a przede wszystkim szczęśliwa żona i mama Wiktorii i Jasia.

Szacunku do drugiego człowieka, zrozumienia jego potrzeb i bezinteresownej pomocy nauczyli mnie rodzice! Jako pedagog wiem, jak ważna jest edukacja.

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami m.in.:

 • termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Koszykowej, a także wybudowanie przy niej hali sportowej i placu zabaw oraz zagospodarowanie terenów zielonych,
 • podwyższenie stypendium naukowego dla najzdolniejszych uczniów ełckich szkół,
 • zagospodarowanie terenu pomiędzy Targowiskiem Miejskim a torami kolejowymi
 • wybudowanie wzdłuż torów ul. Norwida, która zmniejszyłaby ruch na ul. Kilińskiego,
 • unowocześnienie ełckich szkół i przedszkoli.

Pozycja 4 – Paweł Odolecki

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ełku w kadencji 2014-2018. Lat 37, z zawodu adwokat, ojciec dwójki dzieci. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Młody, ambitny człowiek, który posiada wiele pomysłów i nie boi się wyzwań. Do Rady Miasta Ełku kandyduję z okręgu nr 1 by móc reprezentować mieszkańców wśród których na co dzień mieszkam. Jako radny zawsze jestem otwarty na potrzeby mieszkańców. Będę wspierał działania ukierunkowane m.in. na rozwój, wzrost gospodarczy, rozbudowę infrastruktury.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • Zagospodarowanie terenu za PEC przy ul. Kochanowskiego;
 • Parkingu przy Cmentarzu Komunalnym Nr 1 w Ełku – od strony ulicy Matejki i Norwida;
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5;
 • Alternatywnej drogi dla ul. Wojska Polskiego – tzw. „małej obwodnicy”;
 • Utrzymanie i zwiększenie dofinansowania związanego z wymianą tradycyjnych kotłów grzewczych na ogrzewanie ekologiczne (gaz zimny, miejski węzeł cieplny, itp.);
 • Dla najmłodszych – zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach oraz bezpłatny transport komunikacją miejską dla dzieci w wieku szkolnym.

Pozycja 5 – Nikodem Kemicer

Lat 32. Od 15 lat pracuję z osobami bezdomnymi. Osobiście uważam, że dobry radny to człowiek aktywny społecznie, który potrafi działać w każdych warunkach. Ja to potrafię! Przykładem takiego działania są prowadzone przeze mnie uliczne negocjacje z mieszkańcami Ełku w czasie wydarzeń w styczniu 2017 r. Miałem odwagę wyjść do tłumu i negocjować zakończenie zamieszek.

 

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • Rozbudową Szkoły Podstawowej nr 5;
 • Lepszą organizacją miejsca pod nowe parkingi bez szkody dla środowiska;
 • Dalszą poprawą bezpieczeństwa pieszych i kierowców w naszym mieście;
 • Utworzeniem budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego).

Pozycja 6 – Magdalena Nina Łaszcz

Lat 48. Pracuję jako nauczycielka plastyki i muzyki w Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Szkole Policealnej, w której kształcę młodzież i osoby dorosłe. To dla nich chciałabym stworzyć jak najlepsze warunki do nauki, rozwoju i bezpiecznego życia. Z racji wykształcenia i swoich zainteresowań w Radzie Miasta chciałabym się zająć właśnie sprawami edukacji oraz środowiska.

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami m.in.:

 • rozbudowa SP nr 5 i infrastruktury edukacyjnej wokół budynku wraz z kreatywnym parkiem zabaw dla najmłodszych;
 • utworzenie w Ełku świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • zwiększanie dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej osobom niepełnosprawnym przez wprowadzenie dedykowanej dla nich karty miejskiej;
 • zagospodarowanie niewykorzystanych dotąd przestrzeni zielonych na wybiegi dla psów;
 • poprawa bezpieczeństwa dzięki modernizacji skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Grajewską i przejść dla pieszych przy wskazanych szlakach komunikacyjnych.

Pozycja 7 – Teresa Wieczorek

Lat 47. Jestem zaangażowana w życie Kościoła oraz swojej parafii. Jestem w zespole redakcyjnym gazety parafialnej „Przyjdź, Duchu Święty!”. Jestem wrażliwa na potrzeby innych. Pomagam przy organizacji parafialnych festynów rodzinnych i innych uroczystości kościelnych co pozwala mi też dostrzegać ludzkie problemy. Jestem mieszkanką osiedla Kochanowskiego. Zapewniam Państwa, że będę godnie reprezentować interesy naszego osiedla i miasta.

 

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami m.in.:

 • poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez montaż monitoringu na ulicach i osiedlach;
 • rozwoju kultury, wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży;
 • budowę nowych parkingów osiedlowych;
 • zagospodarowania zaniedbanych terenów osiedla z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne dla rodzin.

Pozycja 8 – Marek Hyzopski

Lat 61. Swoje życie zawodowe związałem z Policją, ukończyłem Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie i studia na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Prawa oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej. Służbę w Policji zakończyłem w 2016 r. na stanowisku komendanta powiatowego policji w stopniu inspektora. W latach 2001 – 2002 pełniłem funkcję przewodniczącego rady osiedla w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Ełku.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • rozwiązanie problemów żłóbków i przedszkoli;
 • budowa parkingów na gruntach pod liniami wysokiego napięcia od ul. Jana Pawła II do drogi do szpitala, na placu za PEC-em oraz za kościołem przy ul. JP II w stronę jeziora;
 • zajęcie się stałym problemem Energoutilu co jest bardzo dokuczliwe dla mieszkańców osiedla baranki;
 • zagospodarowanie gruntów wzdłuż rzeki Ełk od ul. Suwalskiej do ul. Kilińskiego włącznie ze zbudowaniem dodatkowego mostu łączącego ul. Suwalską ze strefą przemysłową.

Pozycja 9 – Beata Ratkiewicz

Lat 46. Od 25 lat zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku. Mężatka, dwoje dzieci. Od 28 lat mieszkanka osiedla Jeziorna. Na co dzień pomagam ludziom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych. Jestem pracownikiem socjalnym. Jako radna chciałabym zadbać, aby w naszym mieście sprawy społeczne były jednymi z najistotniejszych kwestii. Nie ma bowiem nic ważniejszego niż pomoc ludziom, którzy jej potrzebują.

 

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami m.in.:

 • Klub seniora – miejsce spotkań dla osób starszych;
 • Dodatkowe miejsca parkingowe;
 • Ogrodzony wybieg dla psów;
 • Kąciki czytelnicze na świeżym powietrzu;
 • Utworzenie parku z alejkami i ławkami.

Pozycja 10 – Marcin Przygodziński

Lat 38. Absolwent Szkoły Liderów Miasta Ełk. Jestem członkiem Rady Oratoriom św. Jana Bosko w Ełku, członkiem Rady Szkoły oraz Zarządu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ełku z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. Jestem pomysłodawcą cyklu „ Spotkań z kulturą” – cykl wyjazdów do teatrów w całym kraju dla mieszkańców osiedla Jeziorna. W wolnych chwilach organizuję koncerty, spotkania integracyjne dla mieszkańców osiedla.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami m.in.:

 • poprawą bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż dodatkowych kamer monitoringu;
 • doświetleniem przejść dla pieszych;
 • wspieraniem organizacji społecznych zrzeszających dzieci młodzież oraz seniorów;
 • integracją rodzinną na osiedlach.