Aktualności

Rewitalizacja ełckich podwórek

Została podpisana umowa z wykonawcą i wkrótce rozpoczną się prace związane z rewitalizacją kolejnych podwórek w Centrum Ełku.

Wykonawcą inwestycji będzie firma ADAK Magda Witomska z Woszczel. W ramach zadania zostaną zmodernizowane dwa podwórka:

 • przy ul. Armii Krajowej 38-58, koszt prac to ponad 1,1 mln zł
 • przy ul. Słowackiego 22A i Kościuszki 1 – koszt prac to ponad 590 tys. zł

Łączny koszt prac to ponad 1,6 mln zł

Zakres prac:

 • budowa kanalizacji deszczowej, studzienek i wpustów ulicznych
 • budowa nowego oświetlenia LED na słupach parkowych z układem sterującym
 • wykonanie robót brukarskich
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
 • zagospodarowanie terenu zielenią: wycinka drzew i nowe nasadzenia, trawniki
 • montaż elementów małej architektury.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje:
Projekt „Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum” obejmuje swym zakresem 11 różnych podwórek położonych w obszarze Śródmieście-centrum.

Są to obszary, na których będą odbywały się zajęcia prowadzone przez streetworkerów i animatorów lokalnych. Będą to zajęcia z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, które mają ich aktywizować i integrować w ich środowisku.

Prace zakończono na dwóch podwórkach:

 • ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21
 • ul. Świackiego Sępa 1 i u. Moniuszki 17, 19

Łączny koszt to ponad 914 tys. zł.

W trakcie jest remont 5 podwórek:

 • ul. Mickiewicza 26, 28, 32
 • ul. Mickiewicza 33, 35
 • ul. Mickiewicza 27, 29, 31
 • ul. Mickiewicza 39
 • ul. Chopina 9

Łączny koszt: ponad 1,7 mln zł

Do ogłoszenia jest przetarg na dwa podwórka:

 • ul. Wawelska 1 – 15
 • ul. Chopina 17, 19, 2

Całkowita wartość projektu to 6,9 mln zł, w tym:

 • pozyskane dofinansowanie z UE – 3,9 mln zł
 • wkład własny miasta – 2 mln 970 tys. zł

Projekt „Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum” – II Etap, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.